Lượt truy cập: 183702    
  Đang trực tuyến: 5
  • HCE
  • QC1_2020
HCE1QC1_20202

Thông báo

Tin tức - sự kiện

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho hai nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền