Lượt truy cập: 107575    
  Đang trực tuyến: 11
  • HCE
  • TS CH 2019
HCE1TS CH 20192

Thông báo

Tin tức - sự kiện

Chiều nay 01/12/2018, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho cho 3 Tiến sĩ và 266 Thạc sĩ, thuộc các chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị.