Lượt truy cập: 114842    
  Đang trực tuyến: 6
  • HCE
  • Tuyển sinh cao học lần 2
HCE1Tuyển sinh cao học lần 22

Thông báo

Tin tức - sự kiện

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho hai nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền