Lượt truy cập: 33279    
  Đang trực tuyến: 6
  • Góc thư viện
  • Tuyển nghiên cứu sinh 2017
  • Tuyển sinh 2017
Góc thư viện1Tuyển nghiên cứu sinh 20172Tuyển sinh 20173

Thông báo

  • Thông báo Tuyển sinh Cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị năm 2017 (đợt 2)

    Cập nhật: 11/08/2017 08:46:23

    Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị năm 2017, đợt 2. Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 24/8/2017 (đối tượng ngành gần) và 31/8/2017 (Đối tượng ngành đúng, phù hợp).

  • Chương trình học bổng Thạc sĩ của Đại học Huế dành cho lưu học sinh Lào

    Cập nhật: 29/07/2017 23:18:46

    Đại học Huế thông báo nhiều hình thức học bổng toàn phần, học bổng bán phần, hỗ trợ học tập dành cho lưu học sinh Lào theo học các chương trình thạc sĩ tại Đại học Huế. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 6/10/2017 Thời gian xét tuyển: từ ngày 9/10/2017 đến ngày 20/10/2017

  • Trường đại học nào của Việt Nam có công bố quốc tế nhiều nhất?

    Cập nhật: 29/07/2017 23:07:44

    Theo thống kê từ Web of Science, giai đoạn năm 2011-2015, tổng số công bố quốc tế của Việt Nam trong ISI là 10.034 bài, trong đó số công bố của các nhà khoa học thuộc các trường đại học có 5738 bài, chiếm trên 50% số công bố quốc tế trong cả nước. Vậy trường đại học nào của Việt Nam có công bố quốc...

Tin tức - sự kiện

Đại học Huế thông báo nhiều hình thức học bổng toàn phần, học bổng bán phần, hỗ trợ học tập dành cho lưu học sinh Lào theo học các chương trình thạc sĩ tại Đại học Huế. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 6/10/2017 Thời gian xét tuyển: từ ngày 9/10/2017 đến ngày 20/10/2017