Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 1


Biều mẫu dành cho nghiên cứu sinh

TT Tên biểu mẫu
I Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh  
1.1 Đơn xin dự tuyển Tải về
1.2 Sơ yếu lí lịch Tải về
1.3 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe Tải về
1.4 Xác nhận năm công tác Tải về
1.5 Bản kê khai các công trình khoa học đã công bố Tải về
1.6 Mẫu đề cương nghiên cứu Tải về
1.7 Mẫu thư giới thiệu Tải về
1.8 Bìa hồ sơ Tải về
II. Biều mẫu đào tạo
2.1 Phiếu đăng kí chuyên đề tiến sĩ Tải về
2.2 Đơn xin bảo vệ chuyên đề tiến sĩ Tải về
2.3 Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan Tải về
2.4 Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Tải về
2.5 Mẫu giải trình chỉnh sửa Tải về
2.6 Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế Tải về
2.7 Đơn xin đổi tên đề tài luận án tiến sĩ Tải về
2.8 Đơn xin gia hạn đào tạo Tải về
2.9 Mẫu báo cáo tiến độ định kỳ Tải về
2.10 Mẫu lí lịch khoa học Tải về
2.11 Phiếu báo cáo trước khi bảo vệ luận án Tải về
2.12 Mẫu xác nhận không vi phạm kỉ luật Tải về