Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 3

Bổ sung kiến thức thi cao học

Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành đào tạo đều có thể dự thi tuyển sinh cao học. Căn cứ vào văn bằng đại học, ứng viên có thể thuộc ba loại đối tượng:

- Ngành đúng, phù hợp: Có thể dự thi cao học ngay

- Ngành gần: Phải học và thi bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh cao học. Số học phần bổ sung kiến thức: 05. Số tín chỉ: 10

- Ngành khác: Phải học và thi bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh cao học. Số học phần bổ sung kiến thức: 08. Số tín chỉ: 16

Ứng viên có thể tra cứu danh mục bổ sung kiến thức TẠI ĐÂY

Các bài khác