Lượt truy cập: 160982    
  Đang trực tuyến: 5


Đề cương các môn thi tuyển sinh cao học

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Danh mục các môn thi cơ sở ngành và chủ chốt trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Huế, Đại học Huế đã banh hành đề cương các môn thi tuyển sinh cao học

Nhấn vào môn thi để xem đề cương

TT

Tên chuyên ngành

Môn thi cơ sở ngành

 (cơ bản)

Môn thi chủ chốt
(cơ sở)

Môn thi

ngoại ngữ

1

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

Quản trị học

 

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Hàn

Tiếng Trung

Tiếng Nhật.

2

Quản lý kinh tế

Kinh tế vi mô

Quản trị học

3

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế vi mô

Quản trị học

4

Kinh tế chính trị

Kinh tế vi mô

Kinh tế chính trị

 

 

Các bài khác