Lượt truy cập: 96652    
  Đang trực tuyến: 4


Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018

Thực hiện Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 của Trường như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH

1.1. Chuyên ngành tuyển sinh:

TT

Chuyên ngành

Mã số

Môn thi tuyển

1

Kinh tế chính trị

8310102

1. Môn cơ sở ngành: Triết học

2. Môn chủ chốt:  Lịch sử các học thuyết kinh tế

3. Môn ngoại ngữ:

Chọn một trong các  ngoại ngữ sau:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

2

Kinh tế nông nghiệp

8620115

1. Môn cơ sở ngành: Toán kinh tế

2. Môn chủ chốt: Kinh tế học

3

Quản trị kinh doanh

8340101

4

Quản lý kinh tế

8340410

 

1.2. Địa điểm thi tuyển sinh:

Tại thành phố Huế: Tuyển sinh 04 ngành: Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế.

Tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Tuyển sinh 02 chuyên ngành: Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh.

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo:

- Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế: Theo hai định hướng: nghiên cứu và ứng dụng

- Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Theo định hướng ứng dụng.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng:

           Thí sinh dự thi phải có bằng đại học do các cơ sở giáo dục đại học cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi.

c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng kí dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. Tuyển sinh đối tượng là ngành khác chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các ngành Quản trị kinh doanh và  Quản lý kinh tế.

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác; các môn học bổ sung kiến thức tương ứng ban hành tại phụ lục của thông báo này.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

            a) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

            b) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh.

            c) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác chuyên ngành đăng ký dự thi (Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế) phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1. Đối tượng:

        Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

            a) Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

b) Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

            c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1;

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Chính sách:

            a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi cho môn Cơ sở ngành và mười điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn Ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ);

            b) Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

      1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

      2) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

      3) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các thứ tiếng trên;

      4) Có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp Chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh được quy định trên thông báo tuyển sinh, được cấp bởi một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trong 10 trung tâm đào tạo ngoại ngữ khu vực đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, bao gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Thái Nguyên (tiếng Anh); Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh và Trung tâm ngoại ngữ SEAMEO RETRAC.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀ LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ đăng kí dự thi

            1. Đơn xin dự thi (theo mẫu);

            2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp);

            3. Sơ yếu lý lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (theo mẫu);

           4. Công văn giới thiệu dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm);

           5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp;

            6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để xác nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn;

           7. Văn bằng hoặc chứng chỉ của đối tượng xin miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có); các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp: cơ quan trực thuộc Bộ, Sở, UBND huyện hoặc tương đương. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Đại học Huế duyệt danh sách chính thức.

         8. Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), ghi rõ tên, ngày sinh và chuyên ngành đăng ký dự thi vào mặt sau ảnh;

Mẫu hồ sơ thí sinh tải tại Website: http://sdh.hce.edu.vn

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

2. Lệ phí hồ sơ: 100.000đ /hồ sơ (nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)

3. Lệ phí thi: 700.000đ /thí sinh: Nộp theo một trong hai cách:

             - Nộp trực tiếp tại nộp tại điểm thu nhận hồ sơ.

             - Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế theo thông tin sau:

                        Chủ tài khoản: Đại học Huế; Số tài khoản: 177010000003814

                        Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Huế.

             Người dự thi khi chuyển khoản cần ghi rõ họ tên; “Dự thi vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế” và chuyên ngành dự thi.

VII. LỊCH THI VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Lịch thi

             - Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành

             - Buổi sáng ngày  15/4/2018: thi môn Chủ chốt

             - Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ

2. Thời gian nhận hồ sơ

         a. Đến hết ngày 09/3/2018: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp hoặc thí sinh thuộc ngành gần, ngành khác đã có chứng chỉ hoàn thành bổ sung kiến thức do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cấp.

         b. Trước 17h00 ngày 19/01/2018: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi.

VIII. BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP THI TUYỂN SINH

1. Bổ sung kiến thức

- Bổ sung kiến thức ngành gần (tất cả các chuyên ngành): Bắt đầu từ 7h30 ngày 20/01/2018 (Thứ bảy).

            - Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức ở từng chuyên ngành, Trường sẽ thông báo mức lịch học và học phí cụ thể.

2. Ôn tập thi tuyển sinh (tất cả các ngành)      

- Đăng ký ôn thi: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 09/3/2018

            - Thời gian ôn tập: Bắt đầu từ 7h30 ngày 10/3/2018 (Thứ bảy)

- Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký ôn thi ở từng chuyên ngành, Trường sẽ thông báo thông báo mức lịch học và học phí cụ thể.

IXĐỊA ĐIỂM PHÁT, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

1. Tại Huế:

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Huế

* Tầng 1, nhà B, số 99 Hồ Đắc Di - Thành phố Huế; (:(0234).3993.888

Email: sdh@hce.edu.vnWebsite: http://sdh.hce.edu.vn

2. Tại Quảng Trị:

Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

* Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

((0233). 3 560 661; Website: http://phqt.hueuni.vn

Phụ lục thông báo Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các học phần bổ sung kiến thức

TẢI HỒ SƠ DỰ THI

Các bài khác