Lượt truy cập: 131336    
  Đang trực tuyến: 5


Chương trình đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế Huế hiện đang được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành thạc sĩ. Thực hiện các Quy chế, quy định đào tạo; Chương trình đào tạo thạc sĩ của 4 chuyên ngành được nhà trường thiết kế như sau:

Áp dụng cho học viên cao học từ khóa tuyển sinh năm 2015, 2016,2017 và 2018

Để được tham gia khóa đào tạo ở trình độ thạc sĩ tại Trường hoặc tại các cơ sở Trường liên kết đào tạo, học viên phải dự thi và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học của Đại học Huế được tổ chức mỗi năm 2 đợt vào tháng 4 hoặc tháng 9.

Thời gian học từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình và định hướng đào tạo do học viên lựa chọn. Chương trình đào tạo ở trình độ thạc sĩ được xây dựng với khối lượng tín chỉ phải hoàn thành tối thiểu là 60 tín chỉ, trong đó học viên học theo định hướng nghiên cứu phải hoàn thành 16 học phần với 49 tín chỉ và luận văn thạc sĩ với khối lượng 12 tín chỉ. Học viên học theo định hướng ứng dụng phải hoàn thành 13 học phần với khối lượng 40 tín chỉ, hoàn thiện 2 chuyên đề thực tế với khối lượng 8 tín chỉ và luận văn thạc sĩ với khối lượng 12 tín chỉ.

1. Chuyên ngành Quản lý kinh tế - định hướng nghiên cứu

2. Chuyên ngành Quản lý kinh tế - định hướng ứng dụng

3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - định hướng nghiên cứu

4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - định hướng ứng dụng

5. Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp - định hướng nghiên cứu

6. Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp - định hướng ứng dụng

7. Chuyên ngành Kinh tế chính trị - định hướng nghiên cứu

8. Chuyên ngành Kinh tế chính trị - định hướng ứng dụng