Lượt truy cập: 131343    
  Đang trực tuyến: 4


Chương trình đào tạo tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hiện nay được giao nhiệm vụ đào tạo 3 chuyên ngành:

1. Kinh tế nông nghiệp. Mã số: 62620115

2. Quản trị kinh doanh. Mã số: 62340102

3. Kinh tế chính trị. Mã số: 62310102

Để được tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại trường, các ứng viên phải đảm bảo các điều kiện theo quy định và phải trúng tuyển trong kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh của Đại học Huế mỗi năm 2 đợt vào tháng 4 hoặc tháng 9.

Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn tất chương trình đào tạo gồm 5 học phần ở trình độ tiến sĩ, 2-3 chuyên đề tiến sĩ, 1 tiểu luận tổng quan và luận án tiến sĩ trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm nghiên cứu tập trung, đảm bảo yêu cầu điều kiện ngoại ngữ theo quy định. 

1. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp:

2. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

2. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị