Lượt truy cập: 96652    
  Đang trực tuyến: 4
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Cập nhật: 09/01/2017 22:29:51

Trường Đại học Kinh tế Huế hiện đang được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành thạc sĩ. Thực hiện các Quy chế, quy định đào tạo; Chương trình đào tạo thạc sĩ của 4 chuyên ngành được nhà trường thiết kế như sau  Lịch thi học kỳ 1, các lớp cao học khóa 19

  Cập nhật: 19/11/2018 14:50:59

  Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi học kỳ 1 của các lớp cao học khóa 19 như sau:  Biểu mẫu thạc sĩ

  Cập nhật: 18/01/2017 16:17:59

   Trang học viên

   Cập nhật: 13/03/2017 15:00:54