Lượt truy cập: 107575    
  Đang trực tuyến: 11
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Cập nhật: 09/01/2017 22:29:51

Trường Đại học Kinh tế Huế hiện đang được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành thạc sĩ. Thực hiện các Quy chế, quy định đào tạo; Chương trình đào tạo thạc sĩ của 4 chuyên ngành được nhà trường thiết kế như sau  Lịch học kỳ 2, các lớp cao học khóa 19

  Cập nhật: 06/12/2018 09:26:30

  Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học của các lớp cao học khóa 19 như sau:  Biểu mẫu thạc sĩ

  Cập nhật: 18/01/2017 16:17:59

   Trang học viên

   Cập nhật: 13/03/2017 15:00:54