Lượt truy cập: 90957    
  Đang trực tuyến: 2
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Cập nhật: 09/01/2017 22:29:51

Trường Đại học Kinh tế Huế hiện đang được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành thạc sĩ. Thực hiện các Quy chế, quy định đào tạo; Chương trình đào tạo thạc sĩ của 4 chuyên ngành được nhà trường thiết kế như sau

    Biểu mẫu thạc sĩ

    Cập nhật: 18/01/2017 16:17:59

      Trang học viên

      Cập nhật: 13/03/2017 15:00:54