Lượt truy cập: 44039    
  Đang trực tuyến: 3
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Cập nhật: 09/01/2017 22:29:51

Trường Đại học Kinh tế Huế hiện đang được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành thạc sĩ. Thực hiện các Quy chế, quy định đào tạo; Chương trình đào tạo thạc sĩ của 4 chuyên ngành được nhà trường thiết kế như sau  Lịch thi học kỳ 3, các lớp cao học Huế và Quảng Trị

  Cập nhật: 01/06/2017 10:15:21

  Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi học kỳ 2, 3 của các lớp cao học tại Huế và Quảng Trị như sau  Biểu mẫu thạc sĩ

  Cập nhật: 18/01/2017 16:17:59

   Trang học viên

   Cập nhật: 13/03/2017 15:00:54