Lượt truy cập: 96652    
  Đang trực tuyến: 4
Chương trình đào tạo tiến sĩ

Cập nhật: 09/01/2017 11:46:21

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ áp dụng cho nghiên cứu sinh từ khóa tuyển sinh năm 2016 trở đi

    Công bố luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Quân

    Cập nhật: 04/06/2018 10:43:43

    Công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Quân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62 34 01 02 (Mã số mới: 9340101) Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Người hướng dẫn khoa học chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn Người hướng dẫn khoa học phụ: PGS.TS. Bùi Đức Tính Tên đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến...