Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 1


Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của trường có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, phần lớn được đào tạo ở nước ngoài. Hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học của trường gồm 42 người, trong đó có 14 phó giáo sư và 28 tiến sĩ. Bên cạnh đó, với quan hệ hợp tác trong và ngoài nước tốt, trường có đội ngũ giảng viên bán cơ hữu lớn trong toàn quốc, trong đó có nhiều giảng viên là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị.

Hàng năm, trường đón nhận nhiều giáo sư, nhà khoa học ở một số trường đại học uy tín trên thế giới đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của nhà trường, mang đến cho nghiên cứu sinh và học viên những trải nghiệm thực tế đa dạng, làm hành trang vững chắc cho tương lai.

TT Học hàm, học vị, họ và tên Đơn vị Lí lịch khoa học
I. Cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo Sau đại học
1 PGS.TS Trần Văn Hoà Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
2 PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
3 PGS.TS Trịnh Văn Sơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
4 TS. Trương Tấn Quân Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
5 PGS.TS Bùi Dũng Thể Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế  ĐHKT ĐHH
6 PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
7 PGS.TS Phan Văn Hoà Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế  ĐHKT ĐHH
8 PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
9 PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hoà Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
10 PGS.TS Bùi Đức Tính Khoa Kinh tế và phát triển - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
11 PGS.TS Mai Văn Xuân Khoa Kinh tế và phát triển - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
12 PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Khoa Kinh tế và phát triển - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
13 PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn Khoa Kinh tế và phát triển - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
14 PGS.TS Hoàng Hữu Hoà Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
15 PGS.TS Nguyễn Xuân Khoát Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
16 TS Hoàng Quang Thành Phòng KT-ĐBCLGD -Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
17 TS Phan Thanh Hoàn Phòng Đào tạo Đại học-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
18 TS Hoàng Triệu  Huy Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
19 TS Phan Khoa Cương Khoa Tài chính - Ngân hàng-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
20 TS Hà Xuân Vấn Khoa Kinh tế Chính trị-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
21 TS Phạm Thị Thanh Xuân Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
22 TS Nguyễn Quang Phục Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
23 TS Nguyễn Ngọc Châu Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
24 TS Lê Nữ Minh Phương Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
25 TS Hoàng Trọng Hùng Khoa Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
26 TS Hồ Thị Hương Lan Khoa Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
27 TS Hồ Thị Thuý Nga Khoa Kế toán - Kiểm toán-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
28 TS Nguyễn Đình Chiến Khoa Kế toán - Kiểm toán-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
29 TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Kế toán - Kiểm toán-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
30 TS Hoàng Văn Liêm Khoa Tài chính - Ngân hàng-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
31 TS Trần Thị Bích Ngọc Khoa Tài chính - Ngân hàng-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
32 TS Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
33 TS Hồ Quốc Dũng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
34 TS Lê Thị Quỳnh Liên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
35 TS Hà Thị Hằng Khoa Kinh tế Chính trị-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
36 TS Nguyễn Hồ Minh Trang Khoa Kinh tế Chính trị-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
37 TS Trần Xuân Châu Khoa Kinh tế Chính trị-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
38 TS Nguyễn Lê  Hiệp Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
39 TS Trần Thị  Giang Khoa Kinh tế và Phát triển-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
40 TS Phan Thị Thu Hương Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
41 TS. Trần Thị Thu Trang Phòng KT-ĐBCLGD -Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
42 TS. Lê Thị Phương Thảo Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
43 TS. Phạm Xuân Hùng Phòng KHCN, HTQT, Trường Đại học Kinh tế ĐHKT ĐHH
II. Các nhà khoa học thuộc các Trường Đại học, học viện tham gia đào tạo sau đại học tại Trường
1 PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn Đại học Huế ĐHH
2 PGS.TS. Bùi Thị Tám Khoa Du lịch - Đại học Huế ĐHH
3 TS Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Du lịch - Đại học Huế ĐHH
4 PGS.TS Trần Hữu  Tuấn Khoa Du lịch - Đại học Huế ĐHH
5 PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế ĐHH
6 PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa Trung tâm giáo dục thường xuyên - Đại học Huế ĐHH
7 PGS.TS. Trương Viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ĐHH
8 PGS.TS. Đoàn Đức Lương Trường Đại học Luật - Đại học Huế ĐHH
9 TS. Trương Chí Hiếu Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị ĐHH
10 TS. Trần Viết Nguyên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế CV
11 GS.TSKH. Lê Du Phong Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKTQD
12 GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
13 GS.TS. Đặng Đình Đào Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
14 GS.TS. Mai Ngọc Cường Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
15 GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
16 PGS.TS. Vũ Đình Thắng Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
17 PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân ĐHKT QD
18 GS.TS. Chu Văn Cấp Học viện chính trị quốc gia ĐHKT QD
19 GS.TS. Tô Dũng Tiến Học viện nông nghiệp Việt Nam CV
20 PGS.TS. Lê Hữu Ảnh Học viện nông nghiệp Việt Nam CV
21 PGS.TS. Trần Đình Thao Học viện nông nghiệp Việt Nam CV
22 PGS.TS. Đỗ Văn Viện Học viện nông nghiệp Việt Nam CV
23 PGS.TS. Lại Xuân Thủy Đại học quốc gia Hà Nội CV
24 PGS.TS. Phan Thị Minh Lý Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội CV
25 PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh Viện chiến lược chính sách và tài nguyên môi trường CV
26 TS. Đinh Thế Tùng Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT CV
28 GS.TS. Trương Bá Thanh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng CV
29 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng CV
30 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng CV
31 GS.TS. Võ Xuân Tiến Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng CV
32 GS.TS. Lê Thế Giới Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng CV
33 PGS.TS. Trần Đình Thiên Học viện khoa học xã hội Việt Nam CV