Lượt truy cập: 180813    
  Đang trực tuyến: 2

Công tác đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Kinh tế Huế là một trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học từ năm 1999. Hiện nay, trường đào tạo 2 chương trình tiến sĩ: Quản trị kinh doanh và Kinh tế nông nghiệp, và 4 chương trình thạc sĩ: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp theo định hướng: nghiên cứu và ứng dụng.

Đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường tham gia đào tạo sau đại học gồm 15 Phó Giáo sư, 31 Tiến sĩ. Trường có quan hệ hợp tác với tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản trị và quản lý trong nước và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới. Hàng năm, Trường tiếp đón nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ từ các trường đại học, viện nghiên cứu kinh tế, quản lý, quản trị hàng đầu Việt Nam và thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu, tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.

Thành viên Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Xuân Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Ngoài cơ sở đào tạo sau đại học chính tại Trường Đại học Kinh tế Huế, trong những năm qua, Trường đã liên kết và đặt cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường Đại học Tiền Giang.

Các tân thạc sĩ  lớp K15 Quản trị kinh doanhThanh Hóa trong ngày nhận bằng

Trong những năm đến, trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình hiện đang đào tạo theo yêu cầu xã hội và hội nhập khu vực và thế giới; từng bước mở các chương trình đào tạo ở trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ mới khi có đủ điều kiện và xã hội có nhu cầu; tăng cường mối quan hệ liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và thế giới, đào tạo và cung cấp cho xã hội các nhà khoa học, các nhà quản lý, đội ngũ chuyên gia có chất lượng, trình độ cao trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, mà trực tiếp là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.