Lượt truy cập: 180817    
  Đang trực tuyến: 1

Bảo vệ đợt 4 năm 2017

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

KTCT

Lê Tiến

Cảnh

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Xuân Vấn

2

KTCT

Lê Thị Vân

Chi

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Xuân Châu

3

KTCT

Phạm Hương

Huyền

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hà Thị Hằng

4

KTCT

Đào Thị Cẩm

Nhung

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

5

KTCT

Lê Hữu

Quang

TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hà Thị Hằng

6

KTCT

Phothisalanasouk

Silamngeune

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH SEKONG, LÀO

TS. Hà Thị Hằng

7

QTKD

Nguyễn Việt

Anh

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DẦU NHỜN LON HỘP PETROLIMEX TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

8

QTKD

Hoàng Thị Quý

Diễm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

9

QTKD

Nguyễn Thị Việt

NÂNG CAO HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

10

QTKD

Nguyễn Thị Thu

Hằng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

11

QTKD

Lê Thị Thu

Hiền

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ - QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

12

QTKD

Phạm Duy

Hiển

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

13

QTKD

Lê Quang

Hiếu

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

14

QTKD

Tống Viết Bảo

Hoàng

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC VÀ Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG DU HỌC VÀ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

15

QTKD

Nguyễn Mạnh

Hùng

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN XANH HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

16

QTKD

Trần Ngọc

Hùng

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

17

QTKD

Lê Bá

Khiếu

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH THÔNG

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

18

QTKD

Trương Đức

Kiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

19

QTKD

Lê Thị Thanh

Nga

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ SAU MOBIFONE KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

20

QTKD

Trần Thị Thúy

Nga

HOÀN THIỆN SẢN PHẨM TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  - CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Triệu Huy

21

QTKD

Phạm Thị Quỳnh

Nhiên

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ INTERNET VÀ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

22

QTKD

Nguyễn Trang

Nhung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Đức Tính

23

QTKD

Phan Đăng

Quang

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

24

QTKD

Lê Thị Minh

Tâm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

25

QTKD

Hoàng Minh

Thắng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

26

QTKD

Nguyễn Trung

Thành

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÁP QUANG FIBERVNN – VNPT THỪA THIÊN HUẾ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Quang Thành

27

QTKD

Lê Thị Minh

Thảo

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

28

QTKD

Nguyễn Đức

Thưởng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHO NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIỆT THẮNG

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

29

QTKD

Trần Công

Thượng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ - QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

30

QTKD

Nguyễn Anh

Toàn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trương Tấn Quân

31

QTKD

Nguyễn Thị Khánh

Trang

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Khoa Cương

32

QTKD

Nguyễn Mậu Mạnh

Trường

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

33

QTKD

Dương Văn

Vinh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

TS. Nguyễn Ngọc Châu

34

QTKD

Nguyễn Quang

Vỹ

HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI CHO CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM

PGS. TS. Trần Văn Hòa

35

QTKD

Đặng Ngọc Thiện

Ý

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

36

QLKT

Hồ Thị Phương

Anh

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

37

QLKT

Mai Thị Tuyết

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

38

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG RESORT & SPA

TS. Hoàng Trọng Hùng

39

QLKT

Trần Tuấn

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CỤC THUẾ  THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

40

QLKT

Trịnh Nguyễn Trung

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Xuân Châu

41

QLKT

Trần Bá Gia

Bảo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỰ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Văn Liêm

42

QLKT

Hoàng Châu Ngọc

Bích

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

43

QLKT

Trần Phúc

Châu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

44

QLKT

Trần Ngọc

Chi

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Đình Chiến

45

QLKT

Hoàng Mạnh

Cường

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

PGS. TS. Bùi Thị Tám

46

QLKT

Nguyễn Tấn

Đạt

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

47

QLKT

Nguyễn Thị Thanh

Điệp

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

48

QLKT

Lê Nguyễn Phước

Dung

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

49

QLKT

Quách Việt

Dũng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

50

QLKT

Nguyễn Thị

Duyên

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

51

QLKT

Lê Thị Thu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Đức Tính

52

QLKT

Trần Thanh

Hải

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

53

QLKT

Ngô Thị Như

Hằng

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hà Thị Hằng

54

QLKT

Võ Thị Như

Hiền

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

55

QLKT

Nguyễn Thanh

Hiếu

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

56

QLKT

Phan Chí

Hiếu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

57

QLKT

Nguyễn Thị

Hoài

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Đức Tính

58

QLKT

Hoàng Thị Ánh

Hồng

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Khoa Cương

59

QLKT

Phan Thị Thu

Hồng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

60

QLKT

Nguyễn Thị

Huế

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Nguyễn Đình Chiến

61

QLKT

Nguyễn Đình

Hùng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

62

QLKT

Phạm Anh

Hùng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VNPT QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

63

QLKT

Lê Thị Hiển

Hưng

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

64

QLKT

Lưu Thị Kiều

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

65

QLKT

Nguyễn Lê Nguyên

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

66

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Hương

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

67

QLKT

Trần Quốc

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 - BỘ QUỐC PHÒNG

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

68

QLKT

Võ Thị Thùy

Hương

MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

TS. Phan Khoa Cương

69

QLKT

Hà Thị Phi

Hường

TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG VI MÔ ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

70

QLKT

Trần Thanh

Huy

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

71

QLKT

Trương Công

Huy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ - THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hồ Thị Hương Lan

72

QLKT

Hồ Thị Thanh

Huyền

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

73

QLKT

Mai Thị Ngọc

Huyền

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hà Thị Hằng

74

QLKT

Hoàng Thị Thùy

Linh

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Thị Hằng

75

QLKT

Nguyễn Thành

Linh

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN - TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Khoa Cương

76

QLKT

Nguyễn Thị Thùy

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Triệu Huy

77

QLKT

Võ Thị Diệu

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU A ĐỚT - CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

78

QLKT

Nguyễn Thị

Loan

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯỢNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

79

QLKT

Trần Thị Quang

Lộc

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

80

QLKT

Nguyễn Mậu

Lợi

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

81

QLKT

Nguyễn Quang

Lưu

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

TS. Lê Nữ Minh Phương

82

QLKT

Hoàng Minh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

83

QLKT

Trần Quang

Minh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

84

QLKT

Nguyễn Thị Hoàn

Mỹ

HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trương Tấn Quân

85

QLKT

Trần Hoài

Nam

PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

86

QLKT

Trịnh Ngọc

Nam

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

87

QLKT

Lê Thị Hằng

Nga

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

88

QLKT

Lê Tịnh

Ngân

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

89

QLKT

Nguyễn Mỹ

Ngân

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Đình Chiến

90

QLKT

Đỗ Ánh

Ngọc

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Văn Liêm

91

QLKT

Lê Phước

Nguyên

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

92

QLKT

Lê Trần Yến

Nhi

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Đình Chiến

93

QLKT

Phan Thị

Nhung

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

94

QLKT

Phan Đức

Phú

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

95

QLKT

Võ Thị Thu

Phúc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Văn Liêm

96

QLKT

Nguyễn Minh

Phước

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

97

QLKT

Cổ Kim Nguyên

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

98

QLKT

Hoàng Thị Diễm

Phương

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

99

QLKT

Lương Thị

Phương

HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN TẠI PHƯỜNG HƯƠNG AN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

100

QLKT

Phan Thị Nhật

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

101

QLKT

Nguyễn Khoa Huy

Sơn

HIỆU QUẢ NUÔI THỦY SẢN XEN GHÉP TẠI XÃ PHÚ XUÂN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

102

QLKT

Tôn Thất Hải

Sơn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Trương Tấn Quân

103

QLKT

Nguyễn Thị Linh

Tâm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

104

QLKT

Trần Xuân

Thái

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hà Xuân Vấn

105

QLKT

Lê Đức

Thắng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI MOBIFONE TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

106

QLKT

Nguyễn Minh

Thanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

107

QLKT

Bùi Hoàng Phương

Thảo

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHANH HUẾ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

108

QLKT

Nguyễn Diệu

Thảo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

TS. Hà Xuân Vấn

109

QLKT

Trần Nguyên Anh

Thảo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LỄ TÂN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

110

QLKT

Nguyễn Đăng

Thông

PHÂN TÍCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

111

QLKT

Lê Thị Thu

Thương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

112

QLKT

Hoàng Thị Thanh

Thúy

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIETCOMBANK VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

113

QLKT

Hoàng Thị Minh

Trâm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

114

QLKT

Trần Thị Thùy

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

115

QLKT

Phạm Thành

Trung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY THỊNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

116

QLKT

Hoàng Đình

Tuấn

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN THU TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

117

QLKT

Lê Thảo

Vân

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Văn Liêm

118

QLKT

Phan Thị

Vẽ

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM PHỤC VỤ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

119

QLKT

Nguyễn Văn Thành

Vinh

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN Ở CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

120

QLKT

Nguyễn Quang

Vượng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ

TS. Trương Chí Hiếu

121

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Yến

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN BANYAN TREE

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

 

Các bài khác