Lượt truy cập: 160980    
  Đang trực tuyến: 4


Bảo vệ đợt 1 năm 2017

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

QLKT

Đặng Lê Phương

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

2

QLKT

Hà Trương Quỳnh

Anh

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

TS. Hoàng Quang Thành

3

QLKT

Đoàn Minh

Cường

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

4

QLKT

Nguyễn Thị Trác

Diễm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

5

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Diệp

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN ODA TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

6

QLKT

Đinh Tiến

Dũng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

7

QLKT

Lê Trung

Dũng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

8

QLKT

Thái Tiến

Dũng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN SÔNG HƯƠNG

PGS. TS. Bùi Đức Tính

9

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Giao

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NTC

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

10

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

11

QLKT

Phan Hồng

Hải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

12

QLKT

Trần Thanh

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

13

QLKT

Trần Thị

Hiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

14

QLKT

Phạm Việt

Huy

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ (HEPCO) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

15

QLKT

Lê Văn

Khương

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SCAVI HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

16

QLKT

Phan Thị

Khuyên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

17

QLKT

Phan Thị Tuyết

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

18

QLKT

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH - TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

19

QLKT

Nguyễn Hồng

Minh

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

20

QLKT

Lương Thị Quỳnh

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

21

QLKT

Trần Thị Hoàng

Oanh

HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

22

QLKT

Hoàng Công

Phù

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

23

QLKT

Nguyễn Văn Lê

Phước

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

24

QLKT

Nguyễn Chí

Quốc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

25

QLKT

Ngô Thị

Thậm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Xuân Châu

26

QLKT

Dương Mạnh

Thăng

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hồ Thị Hương Lan

27

QLKT

Nguyễn Trung

Thành

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

28

QLKT

Lê Phước

Thảo

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

29

QLKT

Nguyễn Thị Dạ

Thảo

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

TS. Đỗ Văn Nhân

30

QLKT

Dương Thị

Thu

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

31

QLKT

Phan Thị Diễm

Thúy

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

32

QLKT

Nguyễn Thị Hà

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

33

QLKT

Nguyễn Hữu

Tín

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

34

QLKT

Hoàng

Trọng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

35

QLKT

Hồ Nhâm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

36

QLKT

Phan Hồ

Uyết

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

37

QTKD

Hồ Ngọc

Kiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

38

QTKD

Hồ Thị

Lài

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

39

QTKD

Hồ Thị

Phi

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

40

QTKD

Trần Bích

Thiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

 

Các bài khác