Lượt truy cập: 160991    
  Đang trực tuyến: 7


Bảo vệ đợt 2 năm 2017

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

KTCT

Nguyễn Thị Hoài

Trinh

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM

TS. Hà Xuân Vấn

2

QTKD

Hồ Văn

Bình

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LAO BẢO

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

3

QTKD

Võ Văn

Bình

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

4

QTKD

Nguyễn Đăng Tôn

Cảnh

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM RƯỢU XIKA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT XIKA HUYỆN HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

5

QTKD

Hà Quang

Đức

HOÀN THỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

6

QTKD

Nguyễn Văn

Đức

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

7

QTKD

Từ Thị Lương

Duyên

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM DẦU LẠC SUPER GREEN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỪ PHONG

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

8

QTKD

Thái Thị Thu

Hằng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Trương Chí Hiếu

9

QTKD

Đoàn Thị

Huệ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI MOBIFONE TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

10

QTKD

Nguyễn Đình

Hùng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trương Tấn Quân

11

QTKD

Nguyễn Thị Thanh

Hương

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT TÀI CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 1, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

12

QTKD

Nguyễn Quang

Huy

ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (CSR) ĐẾN NIỀM TIN VÀ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Trọng Hùng

13

QTKD

Hoàng Anh

Khoa

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

14

QTKD

Tạ Đăng

Khoa

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

15

QTKD

Trần Thị Thủy

Linh

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ HỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

16

QTKD

Nguyễn Thị

Mùi

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Thanh Hoàn

17

QTKD

Cao Thị Tố

Nga

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

18

QTKD

Nguyễn Minh Bảo

Ngọc

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI Ở CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

19

QTKD

Trần Tịnh

Nhi

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

20

QTKD

Nguyễn Văn

Tân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH

TS. Hoàng Quang Thành

21

QTKD

Nguyễn Quyết

Tiến

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

22

QTKD

Lê Chiến

Trường

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Văn Liêm

23

QTKD

Đinh Thị Khánh

Vân

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

24

QLKT

Mai Thị Hoài

An

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Lê Nữ Minh Phương

25

QLKT

Dương Văn

Anh

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG GÒ ĐỒI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

26

QLKT

Lê Thị Lan

Anh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Nguyễn Đình Chiến

27

QLKT

Phạm Thị Vân

Anh

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN GIÁN TIẾP THEO CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU KPIS TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PSICO)

TS. Hoàng Trọng Hùng

28

QLKT

Lê Thị Ngọc

Ánh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Thị Tám

29

QLKT

Phạm Thị Ngọc

Bích

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Đỗ Văn Nhân

30

QLKT

Hoàng Ngọc

Châu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

31

QLKT

Hồ Sỹ

Chiến

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN GIO LINH

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

32

QLKT

Nguyễn Linh

Giang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN VĨNH LINH - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

33

QLKT

Nguyễn Thuận

Giang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

34

QLKT

Hoàng Hải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

35

QLKT

Nguyễn Thanh

Hải

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

36

QLKT

Phạm Thị Mỹ

Hạnh

GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU SỰ NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

37

QLKT

Lê Xuân

Hiển

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

38

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Hiếu

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

39

QLKT

Nguyễn Trung

Hiếu

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

PGS.TS. Phan Văn Hòa

40

QLKT

Hoàng Thị

Hoa

QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

41

QLKT

Hoàng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

42

QLKT

Lê Quốc

Hùng

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

43

QLKT

Lê Thế

Hùng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

44

QLKT

Nguyễn Văn

Hùng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUỘC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

45

QLKT

Trần Thanh

Hùng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

46

QLKT

Hồ Ngọc

Hưng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ VANG

PGS. TS. Trần Văn Hòa

47

QLKT

Lê Vĩnh

Hưng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

48

QLKT

Nguyễn Cảnh

Hưng

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

49

QLKT

Trần Đức Xuân

Hương

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

50

QLKT

Nguyễn Văn

Huyên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

51

QLKT

Trương Thị Phương

Khanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

52

QLKT

Phan Thanh

Lân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

53

QLKT

Võ Thị Hà

Liên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

54

QLKT

Hồ Thị Mỹ

Linh

PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

55

QLKT

Nguyễn Văn

Linh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

56

QLKT

Phan Nữ Ngọc

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Nữ Minh Phương

57

QLKT

Trần Duy

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA KINH DOANH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

58

QLKT

Trần Hoàng

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Văn Liêm

59

QLKT

Võ Thị Tú

Linh

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Thị Kim Liên

60

QLKT

Đào Thị Thanh

Loan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

61

QLKT

Nguyễn Thị Mai

Loan

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ THEO ĐỀ ÁN 1956 Ở HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

62

QLKT

Lê Đại

Lợi

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

63

QLKT

Lê Đỗ Hoàng

Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Thị Hằng

64

QLKT

Lê Hồ Ngọc

Long

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Khoa Cương

65

QLKT

Vũ Thế

Long

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Đình Chiến

66

QLKT

Hoàng Thị Kim

Luyến

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Khoa Cương

67

QLKT

Tạ Thị Thanh

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH MOBIFONE QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

68

QLKT

Hoàng Ngọc

Mai

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

69

QLKT

Trần Văn

Minh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

70

QLKT

Lê Phương

Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

71

QLKT

Dương Thị Thanh

Nga

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XÃ Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Quang Thành

72

QLKT

Nguyễn Văn

Ngà

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

73

QLKT

Nguyễn Phú

Nghị

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Đình Chiến

74

QLKT

Nguyễn Thị

Ngọc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

75

QLKT

Lê Thị Tuyết

Nhung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Thị Hằng

76

QLKT

Trần Thị Cẩm

Nhung

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

77

QLKT

Trần Thị Hồng

Nhung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hồ Thị Hương Lan

78

QLKT

Trịnh Thị Hồng

Nhung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

79

QLKT

Võ Thị Tuyết

Ni

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

80

QLKT

Trương

Phú

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

81

QLKT

Phạm Thị Bích

Phương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 3G CỦA MOBIFONE TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Xuân Vấn

82

QLKT

Trương Hữu

Phương

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG TRỊ

TS. Trần Xuân Châu

83

QLKT

Trương Hữu Hoài

Phương

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

84

QLKT

Mai Thị Thảo

Quỳnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Thị Kim Liên

85

QLKT

Võ Thị Như

Quỳnh

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Thị Hằng

86

QLKT

Phan Thị Hà

Sương

CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NGƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

87

QLKT

Võ Thị Thu

Sương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

88

QLKT

Hoàng Thị Kim

Thái

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Xuân Châu

89

QLKT

Trần Băng

Thanh

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hồ Thị Hương Lan

90

QLKT

Nguyễn Đăng

Thành

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

91

QLKT

Phan Minh

Thành

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Nữ Minh Phương

92

QLKT

Lê Thị Phương

Thảo

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

93

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Thảo

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hồ Thị Hương Lan

94

QLKT

Trương Thị

Thỏa

TÁC ĐỘNG CỦA VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

95

QLKT

Hoàng Trần Minh

Thu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

96

QLKT

Trần Thị Lệ

Thu

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Đình Chiến

97

QLKT

Võ Thị Anh

Thư

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hà Thị Hằng

98

QLKT

Nguyễn Thị Hoài

Thương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

99

QLKT

Nguyễn Thị Diệu

Thúy

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Trương Chí Hiếu

100

QLKT

Trương Xuân

Thùy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Xuân Vấn

101

QLKT

Hà Thị Thanh

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

102

QLKT

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Triệu Huy

103

QLKT

Phạm Xuân

Thủy

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

104

QLKT

Phùng Hải

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐÔNG HÀ

TS. Hoàng Triệu Huy

105

QLKT

Nguyễn Quang

Toản

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

106

QLKT

Lê Nữ Quỳnh

Trang

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Thị Tám

107

QLKT

Nguyễn Thị Huyền

Trang

QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

108

QLKT

Lê Thuận

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

 

Các bài khác