Lượt truy cập: 160982    
  Đang trực tuyến: 4


Bảo vệ đợt 3 năm 2017

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

QTKD

Lê Thị Lan

Anh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

TS. Hoàng Văn Liêm

2

QTKD

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA

TS. Hoàng Văn Liêm

3

QTKD

Trịnh Lan

Anh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THANH HÓA

PGS. TS. Bùi Đức Tính

4

QTKD

Lê Xuân

Bình

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CANON VIỆT NAM

TS. Trần Thị Bích Ngọc

5

QTKD

Nguyễn Tiến

Bình

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

6

QTKD

Lê Văn

Công

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

TS. Hoàng Quang Thành

7

QTKD

Lê Thị Kim

Dung

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

8

QTKD

Lê Thị Thùy

Dung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

9

QTKD

Ngô Thị Thùy

Dung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN - THANH HÓA

TS. Nguyễn Đình Chiến

10

QTKD

Nguyễn Thị

Dung

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

11

QTKD

Đinh Tiến

Dũng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

12

QTKD

Đào Thu

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND THANH HÓA

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

13

QTKD

Quách Thị

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

14

QTKD

Mai Thị

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Trần Văn Hòa

15

QTKD

Nguyễn Phan Mạnh

Hiền

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH

TS. Hoàng Quang Thành

16

QTKD

Nguyễn Văn

Hiệp

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

17

QTKD

Đường Xuân

Hóa

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA LÀNG SEN

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

18

QTKD

Vũ Anh

Hoàng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

19

QTKD

Nguyễn Viết

Hùng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

20

QTKD

Nguyễn Thị

Hưng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS.TS. Phan Văn Hòa

21

QTKD

Lê Hồng

Huy

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Bùi Đức Tính

22

QTKD

Lê Phương

Huy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI PT

TS. Hoàng Triệu Huy

23

QTKD

Tô Thế

Huy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN

TS. Trương Tấn Quân

24

QTKD

Bùi Ngọc

Kiên

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

TS. Hoàng Trọng Hùng

25

QTKD

Đặng Thị

Lan

PHÁT TRIỂN CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGHỆ AN

TS. Phan Thanh Hoàn

26

QTKD

Nguyễn Ngọc

Linh

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOẰNG HÓA TỈNH THANH HÓA

TS. Phan Khoa Cương

27

QTKD

Nguyễn Phan

Linh

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH

TS. Hoàng Triệu Huy

28

QTKD

Lê Ngọc

Minh

CHUỖI CUNG ỨNG THỊT LỢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN

PGS. TS. Trần Văn Hòa

29

QTKD

Nguyễn Duy

Nam

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG - TỈNH THANH HÓA

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

30

QTKD

Hà Thị

Nga

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

31

QTKD

Trịnh Anh

Pháp

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHANH THANH HÓA

TS. Hồ Thị Hương Lan

32

QTKD

Nguyễn Thị Hồng

Phúc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Mai Văn Xuân

33

QTKD

Bùi Bích

Phương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN SAO MAI - THANH HÓA

TS. Phan Thanh Hoàn

34

QTKD

Nguyễn Thị Ngọc

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HÓA

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

35

QTKD

Thái Hải

Quang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẠI TỈNH NGHỆ AN

TS. Phan Khoa Cương

36

QTKD

Trần Thúy

Quỳnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

37

QTKD

Đỗ Tiến

Sỹ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA

PGS.TS. Phan Văn Hòa

38

QTKD

Lê Duy

Tân

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ĐÔNG SƠN TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

39

QTKD

Nguyễn Hà

Thanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN LAM KINH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

40

QTKD

Lê Văn

Thao

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

TS. Trương Tấn Quân

41

QTKD

Nguyễn Phương

Thúy

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

TS. Hoàng Quang Thành

42

QTKD

Phan Vũ Quỳnh

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

43

QTKD

Lê Xuân

Tự

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Trần Văn Hòa

44

QTKD

Nguyễn Văn

Tuân

HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS. TS. Mai Văn Xuân

45

QTKD

Nguyễn Anh

Tuấn

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

46

QTKD

Trần Quốc

Tuấn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

47

QTKD

Vũ Thị

Vân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA

PGS. TS. Trần Văn Hòa

48

QTKD

Phan Xuân

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH ĐINH CÔNG TRÁNG - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH HÓA

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

 

Các bài khác