Lượt truy cập: 180815    
  Đang trực tuyến: 3

Bảo vệ đợt 5 năm 2018

TT Ngành Định hướng Họ và tên người thực hiện Ngày sinh Tên đề tài Họ và tên người hướng dẫn
1 KTCT Ứng dụng Ngô Thị Thùy Dung 21/10/1990 THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát
2 KTCT Ứng dụng Hồ Thị Mẫn 18/02/1987 XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY TS. Nguyễn Hồ Minh Trang
3 KTCT Ứng dụng Nguyễn Minh Phương 14/08/1992 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hà Xuân Vấn
4 KTCT Ứng dụng Lương Hải Thiện 12/07/1993 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hà Xuân Vấn
5 KTCT Ứng dụng Trần Thị Thu Thủy 26/11/1990 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát
6 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Thùy An 11/10/1985 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHALO, CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
7 QLKT Ứng dụng Hoàng Thị Kim Ánh 04/11/1986 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ TS. Hoàng Triệu Huy
8 QLKT Ứng dụng   Trần Thắng Bình 24/11/1973 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 PGS. TS. Mai Văn Xuân
9 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Khánh Chi 26/10/1989 PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Phan Khoa Cương
10 QLKT Ứng dụng Trần Thị Phương Chi 10/08/1993 QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ TS. Hà Thị Hằng
11 QLKT Ứng dụng Hoàng Ngọc Duy 09/09/1992 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
12 QLKT Ứng dụng Đặng Quang Hải 06/07/1979 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc
13 QLKT Ứng dụng Nguyễn Vinh Hiển 15/03/1977 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA KINH TẾ XÃ HỘI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM PGS.TS. Phan Văn Hòa
14 QLKT Ứng dụng Lê Thị Hòa 17/03/1983 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Phan Văn Hòa
15 QLKT Ứng dụng Võ Thị Lệ Hòa 14/12/1992 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
16 QLKT Ứng dụng Trà Mạnh Hùng 12/06/1988 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
17 QLKT Ứng dụng Trần Phạm Kim Hùng 23/06/1988 NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ TS. Phan Khoa Cương
18 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Kim Hưng 10/04/1979 HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
19 QLKT Ứng dụng Lê Thị Khánh Huyền 10/08/1991 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Đình Chiến
20 QLKT Ứng dụng Lê Thị Phương Khanh 05/03/1992 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI CUNG SẢN PHẨM HỒ TIÊU TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS. TS. Bùi Đức Tính
21 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Hương Lan 29/07/1982 GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
22 QLKT Ứng dụng Trần Thị Thanh Linh 01/10/1990 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ TS. Hà Thị Hằng
23 QLKT Ứng dụng Hoàng Võ Nữ Nguyệt Minh 08/04/1991 CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Đình Chiến
24 QLKT Ứng dụng Hoàng Thị Mỹ Ngọc 29/06/1987 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
25 QLKT Ứng dụng Lê Thị Minh Nguyệt 18/04/1988 QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Hoàng Quang Thành
26 QLKT Ứng dụng Nguyễn Đình Ninh 19/12/1989 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
27 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Thu Sương 08/12/1992 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hoàng Văn Liêm
28 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Anh Tài 28/06/1991 GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Hà Thị Hằng
29 QLKT Ứng dụng Ngô Văn Thanh 11/07/1977 HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
30 QLKT Ứng dụng Đặng Quang Thuận 23/08/1993 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI TS. Hoàng Trọng Hùng
31 QLKT Ứng dụng Lê Đức Thuận 25/10/1980 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Quang Phục
32 QLKT Ứng dụng Phạm Thị Thanh Thúy 08/08/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
33 QLKT Ứng dụng Trần Thị Thanh Thúy 18/10/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
34 QLKT Ứng dụng Trần Thị Hồng Thủy 08/10/1982 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà
35 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Huyền Trang 31/07/1988 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐAKRÔNG, HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà
36 QLKT Ứng dụng Hồ Thanh Tùng 22/09/1990 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ TS. Phan Thanh Hoàn
37 QTKD Ứng dụng Nguyễn Hoàng Đức 14/11/1988 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
38 QTKD Ứng dụng Hoàng Tôn Nữ Kim Khánh 02/09/1992 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ XUÂN TS. Phan Thanh Hoàn
39 QTKD Ứng dụng Cao Hữu Phụng 20/03/1988 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà
40 QTKD Ứng dụng Lê Duy Thanh 18/07/1988 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ TS. Hoàng Quang Thành

 

Các bài khác