Lượt truy cập: 160977    
  Đang trực tuyến: 6


Bảo vệ đợt 1 năm 2018

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

QLKT

Đặng Thế

Anh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Xuân Vấn

2

QLKT

Nguyễn Mai Thùy

Anh

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Xuân Vấn

3

QLKT

Nguyễn Thị Hồng

Ánh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

4

QLKT

Nguyễn Văn

Bảo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

5

QLKT

Nguyễn Thanh

Bình

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Triệu Huy

6

QLKT

Nguyễn Thị Kim

Chi

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

7

QLKT

Đoàn Hùng

Cường

THU HÚT VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Xuân Châu

8

QLKT

Phạm Ngọc

Đạt

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

9

QLKT

Đinh Thị Lan

Doanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

10

QLKT

Lê Tiến

Dũng

PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

11

QLKT

Ngô Thị Thuỳ

Giang

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Bùi Đức Tính

12

QLKT

Nguyễn Thị Thanh

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

13

QLKT

Đoàn Thị Minh

Hải

GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

14

QLKT

Lê Ngọc

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

15

QLKT

Đào Thị Thúy

Hằng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Xuân Vấn

16

QLKT

Đỗ Thị Lệ

Hằng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

17

QLKT

Phạm Thị Thanh

Hằng

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

18

QLKT

Nguyễn Thị Thu

Hiền

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Phan Văn Hòa

19

QLKT

Đặng Văn

Hóa

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

20

QLKT

Trần Vũ

Hoàn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

21

QLKT

Hồ Xuân

Hòe

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

22

QLKT

Nguyễn Thị Lưu

Hồng

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Đức Tính

23

QLKT

Mai Thị

Huệ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

24

QLKT

Đinh Trần

Hưng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

25

QLKT

Trần Viết

Hưng

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

26

QLKT

Hoàng Thị Diệu

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TÂM LINH Ở THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

27

QLKT

Hoàng Thị Xuân

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

28

QLKT

Nguyễn Thị Lan

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

29

QLKT

Nguyễn Trí

Hữu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

30

QLKT

Võ Đình

Huynh

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

31

QLKT

Nguyễn Tiến

Khanh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Quang Thành

32

QLKT

Nguyễn Tuấn

Khiêm

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Phan Văn Hòa

33

QLKT

Nguyễn Thị Kim

Liên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

34

QLKT

Nguyễn Nhật

Linh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Xuân Châu

35

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Khoa Cương

36

QLKT

Nguyễn Thị Thùy

Linh

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

37

QLKT

Trương Nhất

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Phan Văn Hòa

38

QLKT

Trương Thị Hồng

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

39

QLKT

Trần Quốc

Lợi

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

40

QLKT

Trần Thị Ngọc

Mẫn

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

41

QLKT

Trần Thị Hà

My

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

42

QLKT

Trương Hải

Nam

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

43

QLKT

Cao Thị

Nghiên

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

44

QLKT

Dương Mỹ

Ngọc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

45

QLKT

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

46

QLKT

Trần Thị Bạch

Ngọc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

47

QLKT

Nguyễn Văn

Nguyên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 793 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

48

QLKT

Bùi Thị Ánh

Nguyệt

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

49

QLKT

Nguyễn Thị

Nhung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

50

QLKT

Lê Anh

Phong

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY HÒA THỌ ĐÔNG HÀ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

51

QLKT

Nguyễn Xuân

Phong

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

52

QLKT

Trần Duy

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

53

QLKT

Nguyễn Văn

Phượng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

54

QLKT

Nguyễn Đại

Quân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NINH - QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

55

QLKT

Nguyễn Viết

Sơn

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

56

QLKT

Hoàng Minh

Thắng

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

57

QLKT

Hoàng Quang

Thắng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

58

QLKT

Phan Văn

Thắng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

59

QLKT

Trần Trung

Thành

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Phan Văn Hòa

60

QLKT

Ngô Thị Bích

Thảo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

61

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Thảo

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

62

QLKT

Trần Viết

Thiện

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Thanh Hoàn

63

QLKT

Lê Đức

Thịnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Phan Văn Hòa

64

QLKT

Lê Đức

Thọ

PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI CẢNG CỬA VIỆT TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

65

QLKT

Hoàng Thị

Thu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Phan Văn Hòa

66

QLKT

Lê Thị Mỵ

Thu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

67

QLKT

Nguyễn Minh

Thu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

68

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

69

QLKT

Lê Thanh

Thủy

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

TS. Hồ Thi Hương Lan

70

QLKT

Mai Nguyễn Thanh

Thủy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM MẮT TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

71

QLKT

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

72

QLKT

Từ Thị Thu

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

73

QLKT

Mai Quốc

Toàn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

74

QLKT

Nguyễn Thị Đoan

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

75

QLKT

Cao Đức

Trung

PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

76

QLKT

Hoàng Anh

Tuấn

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

77

QLKT

Văn Thị Thanh

Tuyền

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Hồ Thi Hương Lan

78

QLKT

Tạ Thị Cẩm

Vân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

79

QLKT

Phạm Đình

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

80

QLKT

Phạm Thanh

Xuân

VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

81

QTKD

Hồ Tiến

Linh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

82

QTKD

Hoàng Thị Hồng

Lựu

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

83

QTKD

Lương Thị

Thủy

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VNPT QUẢNG TRỊ

TS. Phan Thanh Hoàn

84

QTKD

Tạ Duyên

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96, BINH ĐOÀN 11, BỘ QUỐC PHÒNG

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

85

QTKD

Nguyễn Xuân

Tùng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

 

Các bài khác