Lượt truy cập: 160987    
  Đang trực tuyến: 5


Bảo vệ đợt 2 năm 2018

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

QLKT

Trần Thị Vân

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH HƯNG

TS. Trương Tấn Quân

2

QLKT

Nguyễn Hải

Bằng

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

3

QLKT

Trần Thị Khánh

Chi

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

4

QLKT

Tạ Cao

Cường

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

5

QLKT

Phạm Thanh

Định

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

6

QLKT

Phạm Tiến

Đông

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NÔNG THÔN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Quang Phục

7

QLKT

La Thị Thùy

Dung

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

8

QLKT

Nguyễn Thị Thùy

Dung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Nữ Minh Phương

9

QLKT

Trần Nữ Hồng

Duyên

QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hồ Thị Hương Lan

10

QLKT

Hoàng

Hải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

11

QLKT

Nguyễn Minh

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

12

QLKT

Nguyễn Thị Lệ

Hằng

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ FTTH CỦA VNPT QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

13

QLKT

Trương Thị Ánh

Hằng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

14

QLKT

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Khoa Cương

15

QLKT

Từ Quỳnh

Hạnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

16

QLKT

Võ Thị

Hạnh

HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA BẮC QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Giang

17

QLKT

Phan Thanh

Hiền

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

18

QLKT

Đặng Thanh

Hòa

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

19

QLKT

Lê Thị Diệu

Hồng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

20

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Hồng

HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

21

QLKT

Nguyễn Minh

Hùng

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TIỀN PLAZA

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

22

QLKT

Lê Duy

Hưng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

23

QLKT

Cao Thị Diệu

Hương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TRA THU - CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

24

QLKT

Nguyễn Thị Thu

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Nguyễn Đình Chiến

25

QLKT

Nguyễn Quốc

Huy

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Trọng Hùng

26

QLKT

Đào Hữu

Khánh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Đức Tính

27

QLKT

Nguyễn Thị Thúy

Kiều

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

28

QLKT

Lê Thị Ái

Liên

SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào

29

QLKT

Nguyễn Thị Bích

Liên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

30

QLKT

Nguyễn Thị Kim

Liên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Bích Ngọc

31

QLKT

Thái Lê Phương

Liên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

32

QLKT

Nguyễn Hoài

Linh

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

33

QLKT

Lê Minh

Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

34

QLKT

Dương Hương

Ly

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Trọng Hùng

35

QLKT

Nguyễn Thị Hoa

Mai

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Đức Tính

36

QLKT

Phan Thị Ngọc

Mai

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

37

QLKT

Phan Trần

Nam

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

38

QLKT

Đặng Thị Phương

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Đình Chiến

39

QLKT

Nguyễn Thị Kiều

Nga

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

40

QLKT

Trần Thị Hồng

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

41

QLKT

Bùi Thị Bích

Ngọc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

42

QLKT

Trương Thị Như

Ngọc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Quang Thành

43

QLKT

Trần Thị

Nguyệt

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

44

QLKT

Mai Thị

Nhàn

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG CÁC XÃ, PHƯỜNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

45

QLKT

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

46

QLKT

Trần Thị Tú

Oanh

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

47

QLKT

Nguyễn Hoài

Phong

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

48

QLKT

Hoàng Thị

Phúc

QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

49

QLKT

Mai Cầm

Phương

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

50

QLKT

Nguyễn Thái Nam

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ô TÔ CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

51

QLKT

Nguyễn Thị Mai

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Thị Hằng

52

QLKT

Đinh Duy

Quang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

53

QLKT

Lê Thị Hoàng

Quyên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Thanh Hoàn

54

QLKT

Lê Trường

Sơn

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Khoa Cương

55

QLKT

Ngô Văn

Sơn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào

56

QLKT

Nguyễn Anh

Tài

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

PGS.TS. Trần Văn Hòa

57

QLKT

Nguyễn Đức

Tấn

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ FIBER VNN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

58

QLKT

Bùi Ngọc

Thanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

59

QLKT

Lê Ngọc

Thanh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

60

QLKT

Nguyễn Cao

Thành

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

61

QLKT

Đặng Thị Phương

Thảo

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hồ Thị Hương Lan

62

QLKT

Nguyễn Phương

Thảo

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

63

QLKT

Nguyễn Thị Thu

Thảo

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

64

QLKT

Lê Thị

Thủy

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

65

QLKT

Phùng Thị Bích

Thủy

QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

66

QLKT

Lê Thị Thủy

Tiên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

67

QLKT

Trần Thị Thủy

Tiên

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Mai Văn Xuân

68

QLKT

Lê Thị Huyền

Trang

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

69

QLKT

Nguyễn Thị Thu

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

70

QLKT

Nguyễn Đăng

Trình

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Quang Thành

71

QLKT

Đinh Minh

Tuấn

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

72

QLKT

Hoàng Anh

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

73

QLKT

Võ Văn

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

74

QLKT

Võ Văn

Tùng

GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

75

QLKT

Lê Thị Khánh

Vân

MỨC ĐỘ TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Nữ Minh Phương

76

QLKT

Latsamy

Vanlabeuam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH SÊ - KONG, LÀO

TS. Hoàng Triệu Huy

77

QLKT

Hoàng Thị Hải

Vinh

PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

78

QLKT

Nguyễn Thị Khánh

Vinh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Bích Ngọc

79

QLKT

Phạm Thị Thanh

Xuân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

80

QTKD

Cao Hữu

Hải

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Lê Nữ Minh Phương

81

QTKD

Lê Minh

Hải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆN HỮU HẠN KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA

PGS.TS. Trần Văn Hòa

82

QTKD

Nguyễn Đức

Hiếu

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

TS. Hoàng Trọng Hùng

83

QTKD

Nguyễn Thọ

Hiếu

NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

84

QTKD

Cái Xuân

Hùng

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

85

QTKD

Lê Đại

Nhân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

86

QTKD

Hoàng Tuấn

Sơn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

87

QTKD

Đào Bá Hoàng

Tâm

PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI VNPT QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

 

Các bài khác