Lượt truy cập: 160980    
  Đang trực tuyến: 4


Bảo vệ đợt 3 năm 2018

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

QLKT

Hoàng Thị Lan

Anh

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM BIA HÀ NỘI CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Trọng Hùng

2

QLKT

Nguyễn Thị Lan

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Bích Ngọc

3

QLKT

Phạm Thị

Bằng

QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Quang Thành

4

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

5

QLKT

Nguyễn Tấn

Đại

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THANH TRA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

6

QLKT

Hoàng Thế

Đức

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

7

QLKT

Huỳnh Diên

Đức

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

8

QLKT

Hồ Hải

Dương

HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

9

QLKT

Dương Hoàng

Giang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

10

QLKT

Đinh Ngọc

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

11

QLKT

Lê Thị Vân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Thanh Hoàn

12

QLKT

Lê Việt

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

13

QLKT

Nguyễn Khánh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

14

QLKT

Lê Thị

Hái

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

15

QLKT

Trần Thị

Hằng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

16

QLKT

Hà Hoàng

Hạnh

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

17

QLKT

Phan Thị

Hiền

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hồ Thị Hương Lan

18

QLKT

Đinh Sỹ

Hòa

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

TS. Phan Thanh Hoàn

19

QLKT

Đỗ Như

Hoài

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

20

QLKT

Nguyễn Thái

Hoàng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

21

QLKT

Trần Xuân

Hợi

HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Thanh Hoàn

22

QLKT

Nguyễn Văn

Hùng

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trương Tấn Quân

23

QLKT

Phan Thanh

Hùng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA - BẮC QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

24

QLKT

Phan Xuân

Hùng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH - BẮC QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

25

QLKT

Lê Minh

Hưng

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

26

QLKT

Phan Ngọc

Hưng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trương Tấn Quân

27

QLKT

Cao Thị Thu

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

PGS.TS. Trương Tấn Quân

28

QLKT

Phan Thị Thùy

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

29

QLKT

Phạm Thị

Hường

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trần Văn Hòa

30

QLKT

Hoàng Quang

Huy

ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NUÔI TÔM HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Lê Nữ Minh Phương

31

QLKT

Nguyễn Văn

Huy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA BẮC QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

32

QLKT

Nguyễn Thị Nam

Khương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Bích Ngọc

33

QLKT

Lương Đức

Lâm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

PGS. TS. Trần Hữu Tuấn

34

QLKT

Nguyễn Ngọc

Lâm

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

35

QLKT

Lê Thị

Lan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trương Tấn Quân

36

QLKT

Lê Thị Ngọc

Lan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

37

QLKT

Nguyễn Thị

Làn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

38

QLKT

Lê Mỹ

Linh

PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

PGS. TS. Mai Văn Xuân

39

QLKT

Lê Thị Ái

Linh

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

40

QLKT

Mai Thùy

Linh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

41

QLKT

Nguyễn Thị Thùy

Linh

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

42

QLKT

Trần Hoàng

Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯƠNG THỦY

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

43

QLKT

Nguyễn Thị Hải

Mận

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

44

QLKT

Nguyễn Đức

Nam

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Phan Văn Hòa

45

QLKT

Nguyễn Thanh

Nam

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

46

QLKT

Nguyễn Kiều

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Phan Văn Hòa

47

QLKT

Nguyễn Tiến

Ngà

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

48

QLKT

Dương Lê Quỳnh

Như

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ

PGS. TS. Mai Văn Xuân

49

QLKT

Phan

Phúc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Trần Văn Hòa

50

QLKT

A

Phương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI, TỈNH KON TUM

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

51

QLKT

Hoàng Lê Thủy

Phương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU - THÀNH PHỐ HUẾ

TS. Hoàng Quang Thành

52

QLKT

Lê Thị Lan

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Lê Nữ Minh Phương

53

QLKT

Đinh Thanh

Phượng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

54

QLKT

Trương Minh

Quang

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Mai Văn Xuân

55

QLKT

Hồ Tuấn

Quốc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

56

QLKT

Lưu My

Sa

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

57

QLKT

Hoàng Đức

Tâm

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

58

QLKT

Lê Văn

Thái

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

59

QLKT

Trương Thị

Thái

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI VNPT QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Mai Văn Xuân

60

QLKT

Nguyễn Thị Ngọc

Thanh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Khoa Cương

61

QLKT

Nguyễn Đại

Thành

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Đình Chiến

62

QLKT

Lê Phương

Thảo

PHÂN TÍCH LIÊN KẾT GIỮA HỘ NUÔI VÀ CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI CUNG TÔM NUÔI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Lê Nữ Minh Phương

63

QLKT

Trương Diệu

Thu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

64

QLKT

Hoàng Thị

Thủy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Quang Phục

65

QLKT

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

66

QLKT

Lê Anh

Tiến

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

67

QLKT

Trần Văn

Tiến

QUẢN LÝ NỢ XẤU CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Mai Văn Xuân

68

QLKT

Cao Thị Huyền

Trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

69

QLKT

Phan Thị Quỳnh

Trang

GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH HANG ĐỘNG TẠI QUẢNG BÌNH

TS. Hồ Thị Hương Lan

70

QLKT

Trần Thị Huyền

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

71

QLKT

Trần Ngọc

Trung

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH - QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

72

QLKT

Lê Minh

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ

TS. Hoàng Văn Liêm

73

QLKT

Nguyễn Anh

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hoà

74

QLKT

Nguyễn Công

Tuấn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hoàng Triệu Huy

75

QLKT

Nguyễn Hữu

Tuệ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

76

QLKT

Trần Trang

Vân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Mai Văn Xuân

77

QLKT

Huỳnh Đức

Việt

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Mai Văn Xuân

78

QLKT

Ngô Ngọc

Vĩnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

79

QLKT

Trần Trọng

Vĩnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Trần Văn Hòa

80

QLKT

Trần Huy

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

81

QLKT

Trịnh Thị Hải

Yến

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

82

QLKT

Trương Thị Hoàng

Yến

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT, QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

83

QTKD

Nguyễn Anh

Đức

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trương Tấn Quân

84

QTKD

Hoàng Minh

Dũng

QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

85

QTKD

Đặng Bình Phương

Nhiên

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGON TOURIST CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Bùi Đức Tính

86

QTKD

Võ Thanh

Sơn

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

 

Các bài khác