Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 1

Lịch học kì 2, các lớp cao học khóa 20

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học kì 2 của các lớp cao học khóa 20 như sau

1. Lớp K20A1 QLKT UD Huế

2. Lớp K20A2 QLKT UD Huế

3. Lớp K201B1 QLKT UD Huế

3. Lớp K20C1 QLKT UD Huế

Các bài khác