Lượt truy cập: 107576    
  Đang trực tuyến: 2

Lịch học kỳ 2, các lớp cao học khóa 19

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo lịch học của các lớp cao học khóa 19 như sau:

1. K19A1 QLKT ứng dụng Huế

2. K19A2 QLKT ứng dụng Huế

3. K19A3 QLKT Huế

4. K19A QTKD ứng dụng Huế

5. K19B1 QLKT ứng dụng Huế

Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế, 100 Phùng Hưng, tp Huế

6. K19C1 QLKT ứng dụng Quảng Trị

7. K19C2 QLKT ứng dụng Quảng Trị

8. K19C QTKD ứng dụng Quảng Trị

Địa điểm học: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Chú thích:

Các bài khác