Lượt truy cập: 160982    
  Đang trực tuyến: 6


Lịch học kì 1, các lớp cao học khóa 20

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học kì 1, các lớp cao học khóa 20 (trúng tuyển năm 2019) như sau:

1. Lớp cao học K20A3 QLKT ứng dụng Huế

2. Lớp cao học K20B1 QLKT ứng dụng Huế

 

2. Lớp cao học K20C1 QLKT ứng dụng Quảng Trị

 

Chú thích:

 

Các bài khác