Lượt truy cập: 135376    
  Đang trực tuyến: 6


Lịch học kì 3 của các lớp cao học K19

Phòng đào tạo Sau đại học thông báo lịch học kì 3 của các lớp cao học khóa 19 như sau:

1. K19A1 QLKT Huế

2. K19A2 QLKT Huế

3. K19A3 QLKT Huế

4. K19B1 QLKT Huế

5. K19A QKT Huế

6. K19C1 QLKT Quảng Trị

7. K19C2 QLKT Quảng Trị

8. K19C QTKD Quảng Trị

9. K19A4 QLKT UD Huế

Chú thích:

 

Các bài khác