Lượt truy cập: 180814    
  Đang trực tuyến: 3


Liên kết đào tạo

Với chủ trương đẩy mạnh quan hệ hợp tác, liên kết và trao đổi học thuật, kinh nghiệm trong đào tạo sau đại học với các trường đại học trong nước và quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Huế đã chú trọng mở rộng các mối quan hệ liên kết và đặt cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành mà trường được phép đào tạo tại các trường đại học lớn trong vùng và trong nước.

Đại diện Ban giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học hai trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế và Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa trong buổi lễ phát bằng thạc sĩ khóa 15

Được sự nhất trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2010, Trường Đại học Kinh tế Huế đã liên kết với Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đào tạo trình độ thạc sĩ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Năm 2016, với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển các tỉnh khu vực Tây Nam bộ, được sự ủng hộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Thành ủy thành phố Mỹ Tho và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Huế và Trường Đại học Tiền Giang đã thỏa thuận hợp tác, liên kết và đặt cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang.

Trong thời gian đến, với khả năng về đội ngũ, kinh nghiệm về quản lý, Trường Đại học Kinh tế Huế mong muốn liên kết, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về đào tạo sau đại học với các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế.