Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 2

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Đình Đức

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Đặng Đình Đức

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh (Mã số: 9340101)

Tên đề tài luận án tiến sĩ:“Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung".

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Hồ Kỳ Minh

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Đại học Huế, số 01 Điên Biên Phủ, Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Các bài khác