Lượt truy cập: 138665    
  Đang trực tuyến: 7

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ luận án của NCS Hoàng La Phương Hiền

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: HOÀNG LA PHƯƠNG HIỀN

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh (Mã số: 9340101)

Tên đề tài luận án tiến sĩ:“Ảnh hưởng của đặc điểm và  năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế”.

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Trương Tấn Quân

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Các bài khác