Lượt truy cập: 160983    
  Đang trực tuyến: 4


Công bố luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Ngọc Anh

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Anh trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế

Họ và tên NCS: LÊ THỊ NGỌC ANH

Đề tài luận án: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Bùi Thị Tám 2. PGS.TS Nguyễn Đăng Hào

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Những đóng góp mới của Luận án:

Ý nghĩa về mặt khoa học

Thứ nhất, luận án đề xuất mô hình lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến địa phương cùng với hệ thống các biến số đo lường cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể tài nguyên, đặc điểm phát triển và quản lý điểm đến của từng cấp độ điểm đến.

Thứ hai, có thể nói đây là một trong số ít các nghiên cứu đầu tiên vận dụng phương pháp Delphi để tìm kiếm sự đồng thuận trong xây dựng mô hình cũng như cụ thể hóa các biến đo lường năng lực cạnh tranh điểm đến.

Thứ ba, với qui mô mẫu số liệu đủ lớn, việc kết hợp triệt để phương pháp EFA, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đã giúp đánh giá năng lực cạnh tranh không dừng lại ở phân tích từng nhân tố riêng biệt, mà còn phân tích và chỉ ra tác động qua lại giữa các nhân tố và từ đó là giải pháp quản lý liên quan.

Ý nghĩa về mặt thực tiễn

Thứ nhất, nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến địa phương (cụ thể là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học, hợp lý và hữu ích nhất để xây dựng và hiện thực hóa các chiến lược và kế hoạch phát triển điểm đến du lịch.

Thứ hai, đây là nghiên cứu đầu tiên chuyên sâu về đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến Thừa Thiên Huế được tiếp cận từ phía cung (chuyên gia, nhà quản lý và các doanh nghiệp)

Thứ ba, các giải pháp và hàm ý quản lý sẽ giúp cho các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp có được các định hướng và giải pháp cụ thể trong phát triển sản phẩm cũng như quảng bá phù hợp với lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh của điểm đến Huế

Chi tiết:

Luận án

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Các bài khác