Lượt truy cập: 160984    
  Đang trực tuyến: 4


Công khai luận án tiến sĩ của NCS Hoàng La Phương Hiền

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng La Phương Hiền trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế

Họ và tên NCS: Hoàng La Phương Hiền

Đề tài luận án: "Ảnh hưởng của đặc điểm và năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế "

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 9340101

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS. TS Trương Tấn Quân; 2. PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thang đo đa chiều để đo lường đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây.

Luận án đã làm rõ được nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến đặc điểm doanh nhân, mức độ quan trọng và khả năng đáp ứng của từng nhóm năng lực kinh doanh thành phần của doanh nhân tại các doanh nghiệp dịch vụ có quy mô nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế. Từ đó các doanh nhân và những người khởi nghiệp có được góc nhìn tổng hợp hơn về viễn cảnh kinh doanh và có sự chuẩn bị hành trang tri thức, kỹ năng và thái độ phù hợp khi khởi nghiệp kinh doanh và chinh phục các rào cản kinh doanh trên thương trường để đạt được thành quả cao trong kinh doanh.

Luận án đã tìm ra được những bằng chứng thống kê thuyết phục về sự ảnh hưởng đồng thời của đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ việc khảo sát 418 doanh nhân.

Luận án cũng đã đề xuất được các hàm ý quản trị quan trọng và phù hợp giúp các doanh nhân và những người khởi nghiệp có cơ sở đáng tin cậy để hoàn thiện hơn về năng lực kinh doanh, phát huy tốt hơn những lợi thế từ đặc điểm cá nhân và nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thời gian, địa điểm đánh giá luận án sẽ công bố sau

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

Các bài khác