Lượt truy cập: 160975    
  Đang trực tuyến: 9


Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Khanh

Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức đánh giá luận án cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Khanh

Đề tài luận án: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình trị Thiên

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Văn Sơn 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Các bài khác