Lượt truy cập: 160989    
  Đang trực tuyến: 6


Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ luận án của NCS Lê Thị Thế Bửu

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THẾ BỬU

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh (Mã số: 9340101)

Tên đề tài luận án tiến sĩ:“Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định”.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Các bài khác