Lượt truy cập: 160977    
  Đang trực tuyến: 6


Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Lệ Hương

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh (Mã số: 9340101)

Tên đề tài luận án tiến sĩ:“Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách”.

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Trương Tấn Quân

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Bùi Đức Tính

Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Các bài khác