Lượt truy cập: 160986    
  Đang trực tuyến: 4


Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh

HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

1

Đơn xin dự tuyển

2

Sơ yếu lý lịch

3

Biểu mẫu giấy chứng nhận đủ sức khỏe

4

Biểu mẫu xác nhận năm công tác

5

Biểu mẫu bản kê khai các công trình khoa học đã công bố

6

Biểu mẫu bài luận dự tuyển

7

Biểu mẫu Thư giới thiệu ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh

8

Bìa hồ sơ

9

Phiếu thu nhận hồ sơ

Ứng viên tải các biểu mẫu, hoàn thành các thông tin và minh chứng

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế

 99 Hồ Đắc Di, Huế. ĐT: (054) 3993 888

Các bài khác