Lượt truy cập: 160977    
  Đang trực tuyến: 5


Thông báo tuyển nghiên cứu sinh lần 1 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 1453/TB-ĐHH ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2017 của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2017 của Trường như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1. Kinh tế nông nghiệp (Mã số: 62620115)

2. Quản trị kinh doanh (Mã số: 62340102)

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

         Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.2. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải thoả mãn các điều kiện sau:

3.2.1. Về văn bằng: Người dự tuyển phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3.2.2. Về trình độ ngoại ngữ:

      Ngoại ngữ dùng để xét tuyển là một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức và Nhật. Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng liên quan đến ngoại ngữ dùng để xét tuyển sau:

      - Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc do một trong 7 trung tâm đào tạo ngoại ngữ khu vực đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận bao gồm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên (tiếng Anh), Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Hà Nội cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển trên thông báo tuyển sinh;

      - Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ dùng để xét tuyển (các bằng tốt nghiệp này phải kèm theo văn bản xác nhận văn bằng của Cục khảo thí và đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

      - Bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.

      3.2.3. Bài luận

Có một bài luận từ 3 đến 4 trang về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

      3.2.4. Thư giới thiệu

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đang công tác. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (theo mẫu).

      3.2.5. Các điều kiện khác

a) Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: Một năm kinh nghiệm công tác trở lên đối với những ứng viên chỉ có bằng tốt nghiệp đại học loại khá tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp cho đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển trên thông báo tuyển sinh.

b) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

c) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong suốt quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

d) Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học. Đối với các bài báo đã được nhận đăng phải được đăng trước khi có quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh.

IV.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Mẫu hồ sơ thí sinh tải tại Website: http://sdh.hce.edu.vn

Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

1. Đơn xin dự tuyển (mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm) (mẫu);

3. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người hiện đang có việc làm);

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa cấp;

5. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để xác nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

6. Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong thời hạn 6 tháng), ghi rõ tên, ngày sinh và ngành đăng ký dự tuyển vào mặt sau ảnh;

7. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp);

8. Bảy (07) bộ bản sao bài báo khoa học đã công bố (gồm bìa tạp chí, mục lục và nội dung bài báo);

9. Bảy (07) bộ bài luận về dự định nghiên cứu (mẫu);

10. Hai (02) thư giới thiệu đặt trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu;

11. Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ;

     Các mục (8) và (9) đóng thành 07 tập: Mỗi tập gồm một bản sao các bài báo và một bài luận. Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

V. THỜI GIAN THU NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

- Thời gian nhận hồ sơ:       Từ ngày thông báo đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2017.

- Thời gian xét tuyển:          Dự kiến từ ngày 17 tháng 4 năm 2017.

Lệ phí xử lý hồ sơ:            60.000đ/hồ sơ  (nộp khi nộp hồ sơ dự tuyển)

-  Lệ phí xét tuyển:               200.000đ/ứng viên dự tuyển

(nộp vào buổi tập trung trước khi xét tuyển).

VI. ĐỊA ĐIỂM PHÁT, THU NHẬN HỒ SƠ, TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Huế

Số 99 Hồ Đắc Di - Tp Huế; Điện thoại:(054) 3993. 888;

0978.033.633 (Ths Phan Vũ Quang)

Email: sdh@hce.edu.vn. Website: http://www.hce.edu.vn

      Trân trọng.

Các bài khác