Lượt truy cập: 160987    
  Đang trực tuyến: 5


Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

 Thực hiện Thông báo số 08/TB-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 của Trường như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1. Kinh tế nông nghiệp (Mã số: 9620115)

2. Quản trị kinh doanh (Mã số: 9340101)

3. Kinh tế chính trị (Mã số: 9310102)

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

         Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.2. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển phải thoả mãn các điều kiện sau:

3.2.1. Về văn bằng: Người dự tuyển phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại giỏi trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Các bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ được cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2.2. Về trình độ ngoại ngữ:

Ngoại ngữ dùng để xét tuyển là một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật.

1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau đây:

a) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển quy định trên thông báo tuyển sinh;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ dùng để xét tuyển (các bằng tốt nghiệp nước ngoài phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo);

c) Bằng tốt nghiệp đại học một trong các ngành ngôn ngữ nước ngoài: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản này khi ngôn ngữ dùng trong quá trình dạy và học (đối với điểm b) hoặc ghi trong bằng tốt nghiệp (đối với điểm c) không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a của khoản này với các tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành) thì phải có khả năng giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh.

2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Đại học Huế sẽ có quy định riêng cho công dân nước ngoài đăng kí dự tuyển vào học các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh.

      3.2.3. Đề cương nghiên cứu   

      Có một đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng tên đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn (Tham khảo mẫu hướng dẫn xây dựng đề cương tại phụ lục VIII của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế)

3.2.4. Bài báo

Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển.

3.2.5. Thư giới thiệu

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học là giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (theo mẫu).

3.2.6. Về người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Cơ sở đào tạo và nghiên cứu sinh thực hiện các nội dung tại Điều 13 của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế được ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế.

      3.2.7. Các điều kiện khác

a) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

b) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ)

IV.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Mẫu hồ sơ thí sinh tải tại Website: http://sdh.hce.edu.vn

Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

1. Đơn xin dự tuyển (mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm) (mẫu);

3. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người hiện đang có việc làm);

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

5. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để xác nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

6. Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong thời hạn 6 tháng), ghi rõ họ tên, ngày sinh và ngành đăng ký dự tuyển vào mặt sau ảnh;

7. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp);

8. Bảy (07) bộ bản sao bài báo khoa học đã công bố (gồm bìa tạp chí, mục lục và nội dung bài báo);

9. Bảy (07) bộ đề cương nghiên cứu (mẫu);

10. Hai thư giới thiệu đặt trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu;

11. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

     Các mục (8) và (9) đóng thành 07 tập: Mỗi tập gồm một bản sao các bài báo và một đề cương nghiên cứu. Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

V. THỜI GIAN THU NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

- Thời gian nhận hồ sơ:       Trước ngày 15 các tháng chẵn của năm 2019

- Thời gian xét tuyển:          Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ hoặc kế hoạch xét tuyển.

Lệ phí xử lý hồ sơ:            100.000đ/hồ sơ  (nộp khi nộp hồ sơ dự tuyển)

-  Lệ phí xét tuyển:               2.000.000đ/ứng viên dự tuyển (nộp vào buổi xét tuyển).

VI. ĐỊA ĐIỂM PHÁT, THU NHẬN HỒ SƠ, TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Huế

Số 99 Hồ Đắc Di - Tp Huế; Điện thoại:(0234) 3993. 888;

0978.033.633 (Ths Phan Vũ Quang)

Email: sdh@hce.edu.vn. Website: http://www.sdh.hce.edu.vn

 Trân trọng.

TẢI MẪU HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Các bài khác