Lượt truy cập: 160976    
  Đang trực tuyến: 7


Cán bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học

Theo sự phân cấp của Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học là đơn vị chức năng chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám hiệu, phối hợp chặt chẽ với các Khoa chuyên môn tổ chức, quản lý thực hiện công tác đào tạo sau đại học của trường.

Phòng Đào tạo Sau đại học hiện có 6 cán bộ, bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên. Các cán bộ chuyên viên của Phòng có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý và phục vụ giáo viên và học viên.

 

Thông tin liên hệ:

 

Văn phòng làm việc của Phòng Đào tạo Sau đại học được bố trí tại Phòng B1.3, Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di, Huế

Các bài khác