Lượt truy cập: 180818    
  Đang trực tuyến: 2
TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021

Cập nhật: 14/07/2020 18:03:27

Trường thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 gồm ba ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 05/3/2021 đối với thí sinh đúng ngành, ngày 02/2 đối với thí sinh khác ngành