Lượt truy cập: 70283    
  Đang trực tuyến: 2
Công bố luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Quân

Cập nhật: 04/06/2018 10:46:04

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Quân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62 34 01 02 (Mã số mới: 9340101) Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Người hướng dẫn khoa học chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn Người hướng dẫn khoa học phụ: PGS.TS. Bùi Đức Tính Tên đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến...