Lượt truy cập: 55923    
  Đang trực tuyến: 6
Thông báo tuyển sinh Cao học Quản lý du lịch bền vững

Cập nhật: 31/01/2018 15:26:36

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chương trình Quản lý du lịch bền vững thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số 8340410. Thông tin chi tiết như sau