Lượt truy cập: 138665    
  Đang trực tuyến: 7
Tạo nguồn tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Quảng Nam

Cập nhật: 11/11/2019 14:28:13

Để tạo thuận lợi cho những người có nguyện vọng ở tỉnh Quảng Nam tham dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế sẽ thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 1. Ngành tuyển sinh: (1) Quản lý kinh tế, (2) Quản trị kinh doanh, (3) Kinh tế chính trị, (4) Kinh tế nông nghiệp