Đào taọ Sau đai học - Trường Đại học Kinh tế Huế
 
 
  Lượt truy cập: 82860    
  Đang trực tuyến: 5
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018

Cập nhật: 02/07/2018 23:06:56

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 của Trường gồm 04 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp. Hạn cuối nhận hồ sơ tuyển sinh: 17/8/2018. Ngày thi tuyển sinh: 22 và 23/9/2018