Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2
TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2020 (ĐỢT 1)

Cập nhật: 10/01/2020 10:41:55

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 5 chuyên ngành/chương trình đào tạo năm 2020 (đợt 1) gồm: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý phát triển du lịch bền vững, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp.