Lượt truy cập: 96652    
  Đang trực tuyến: 4


Các thông tin cần biết

1. Thông tin nộp học phí

* Nộp qua hình thức chuyển khoản:

Số tài khoản: 177010000014784

Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế                                                                             

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Nam Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu sinh/Học viên ghi rõ:

- Họ tên;

- Khóa, chuyên ngành đào tạo (nghiên cứu sinh), lớp (học viên cao học)

- Nội dung nộp. VD: Học phí học kỳ, năm học, học phí học lại học phần....

* Nộp trực tiếp:

Phòng Kế hoạch tài chính, Tầng 2, nhà C, số 99 Hồ Đắc Di, Huế