Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 3

Hai nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho hai nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền

Đề tài luận án của NCS Nguyễn Thị Lệ Hương: "nh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách"

Đề tài luận án của NCS Hoàng La Phương Hiền: "Ảnh hưởng của đặc điểm và năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế"

 

 

Hội đồng với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ học viện nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế Huế đã nghe NCS trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, chất vấn nghiên cứu sinh về các nôị dung luận án, và bỏ phiếu đánh giá luận án cho hai nghiên cứu sinh.

PGS.TS. Trần Văn Hòa, chủ tịch các Hội đồng chấm luận án đã công bố kết quả bỏ phiếu, Biên bản họp Hội đồng chấm luận án. Kết quả, luận án của các nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền đều được thông qua với số phiếu tán thành 7/7/7. Các nghiên cứu sinh cần khẩn trương hoàn thiện luận án và hồ sơ để đăng kí bảo vệ cấp Đại học Huế. 

 

Các bài khác