Lượt truy cập: 87378    
  Đang trực tuyến: 8


NCS Nguyễn Xuân Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 06/1/2017, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Xuân Thủy.

NCS Nguyễn Xuân Thủy là nghiên cứu sinh thuộc khóa tuyển sinh thứ 2 kể từ khi Trường Đại học Kinh tế được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ vào năm 2012. Sau hơn 3 năm nghiên cứu, học tập dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc - Trường ĐHKT và GS.TS. Đặng Đình Đào - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NCS Nguyễn Xuân Thủy đã hoàn thành chương trình đào tạo và luận án tiến sĩ với đề tài: "Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"

Căn cứ Quyết định chấm luận án, Hội đồng gồm 7 thành viên:

1 PGS.TS. Trần Văn Hòa - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế - Chủ tịch

2. PGS.TS. Ngô Xuân Bình - Viện Ấn Độ và Tây Nam Á - Phản biện 1

3. PGS.TS. Võ Thành Danh - Trường Đại học Cần Thơ - Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Trường Đại học Lâm Nghiệp - Phản biện 3

5. PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn - Đại học Huế - Thư kí

6. PGS.TS. Lại Xuân Thủy - Đại học quốc gia Hà Nội - Ủy viên

7. TS. Nguyễn Văn Hùng - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng - Ủy viên

Đại diện  lãnh đạo Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế, người hướng dẫn và cơ quan công tác của NCS tham dự buổi bảo vệ

Ngoài mục tiêu đánh giá nghiên cứu sinh, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ là một buổi sinh hoạt chuyên môn khoa học giữa các giáo sư đầu ngành tại các vùng miền cả nước với nghiên cứu sinh trong một chủ đề rất cấp thiết hiện nay. Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu, các ý kiến phản biện luận án, đặt câu hỏi và phần trả lời của NCS; các thành viên Hội đồng đã thảo luận nghị quyết Hội đồng

NCS Nguyễn Xuân Thủy báo cáo luận án

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Văn Hòa đã trình bày Nghị quyết của Hội đồng chấm luận án: Hội đồng đánh giá cao các kết quả khoa học cơ bản, những điểm mới, những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận và thực tiễn, các vấn đề cần sửa chữa, hoàn thiện trước khi nộp luận án cho thư viện quốc gia, thư viện Trường Đại học Kinh tế. Hội đồng đã bỏ phiếu 7/7/7 phiếu nhất trí đề nghị Trường Đại học Kinh tế cấp bằng Tiến sĩ cho NCS

NCS Nguyễn Xuân Thủy cũng là nghiên cứu sinh thứ 2 thuộc chuyên ngảnh Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế  đã bảo vệ thành công luận án để nhận học vị tiến sĩ

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc - Đại diện tập thể người hướng dẫn tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

Các nhà khoa học tham dự hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Thay mặt Hội đồng chấm luận án, PGS.TS. Trần Văn Hòa - chủ tịch Hội đồng chấm luận án tặng hoa cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thủy

Các bài khác