Lượt truy cập: 131340    
  Đang trực tuyến: 4


Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Chiều ngày 28/03/2018, tại Phòng họp, Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thanh Khanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thanh Khanh, gồm có:

PGS.TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch;

PGS.TS. Trần Hữu Cường (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) - Giới thiệu luận án 1;

PGS.TS. Lê Văn Huy (Trường ĐHKT– ĐH Đà Nẵng) - Giới thiệu luận án 2;

PGS.TS. Bùi Dũng Thể - Thư ký;

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc - Ủy viên;

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn - Ủy viên;

TS. Phan Thanh Hoàn - Ủy viên.

Theo đánh giá của Hội đồng, luận án “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh là một công trình khoa học độc lập, nghiêm túc. Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề đào tạo nghề nói chung và nhất là nghề lái xe ô tô. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh chủ đề quản lý chất lượng, tuy nhiên ở nước ta nói chung và phạm vi Bình Trị Thiên nói riêng chưa có những nghiên cứu thực hiện nghiên cứu về chủ đề này. Việc nghiên cứu của luận án này có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn, góp phần làm phong phú hơn cơ sở lý luận về xác định nội dung và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đạo tạo trong vùng nghiên cứu. Đồng thời đưa ra các chính sách và giải pháp có căn cứ khoa học cho các nhà quản lý nhà nước đưa ra giải pháp thúc đẩy hoạt động quản lý đào tạo nghê lái xe ô tô. Tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức và nội dung của một luận án tiến sĩ kinh tế.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: 7/7 phiếu tán thành luận án và cho phép nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Khanh làm các thủ tục tiếp theo để bảo vệ hội đồng cấp Đại học Huế trong thời gian gần nhất.

 Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với NCS Nguyễn Thanh Khanh

Theo hce.edu.vn

Các bài khác