Lượt truy cập: 131336    
  Đang trực tuyến: 4


Nghiên cứu sinh Nguyễn Trí Lạc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Sáng ngày 06/04/2018, tại Phòng họp I.2 (số 04 Lê Lợi, TP. Huế) NCS Nguyễn Trí Lạc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp Đại học Huế, với đề tài “Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, mã số: 62 62 01 15.

Buổi bảo vệ được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS. Nguyễn Trí Lạc, gồm có PGS. TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch; GS.TS. Nguyễn Trường Sơn (Trường ĐHKT, ĐH Đà Nẵng) – Phản biện 1; GS.TS. Lê Du Phong (Trường ĐHKT Quốc dân)– Phản biện 2; PGS.TS.Nguyễn Thế Chính (Viện chiến lược chính sách, Tài nguyên & Môi trường)– Phản biện 3; PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc - Ủy viên; TS. Bùi Đình Hòa (Trường ĐHNL, ĐH Thái Nguyên) - Ủy viên; PGS.TS. Bùi Dũng Thể - Thư ký.

 NCS. Nguyễn Trí Lạc trình bày luận án tiến sĩ

Sao gần 3 giờ làm việc tích cực và khẩn trương, thay mặt Hội đồng PGS.TS. Trần Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua nghị quyết khẳng định: Luận án “Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh” của nghiên cứu sinh Nguyễn Trí Lạc là một công trình khoa học độc lập, nghiêm túc. Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa nhất định về mặt khoa học chuyên ngành đó là hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp ứng với điều kiện cụ thể của một địa phương. Luận án cũng đã nêu được một số đặc điểm phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực cũng như ở Việt Nam. Đồng thời, luận án khái quát hóa được các đặc điểm cơ bản của tỉnh Hà Tĩnh có ảnh hưởng đến công tác cơ giới hóa trong nông nghiệp trong thời gian qua. Làm rõ được đặc điểm cơ giới hóa nông nghiệp cũng như thực trạng cơ giới hóa trong nông nghiệp; những tác động của cơ giới hóa nông nghiệp đến vấn đề hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đã chỉ ra được những mặt thành công, hạn chế trong quá trình cơ giới hóa nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, luận án đã đề xuất được phương hướng, giải pháp khá đồng bộ nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tương lai… Tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức và nội dung của một luận án tiến sĩ kinh tế.

 

PGS.TS Trần Văn Hòa- Chủ tịch HĐ thông qua Nghị quyết

PGS.TS Trần Văn Hòa cũng đã kết luận: Luận án “Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”của NCS. Nguyễn Trí Lạc đã đáp ứng các yêu cầu của luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Hội đồng cũng đã bỏ phiếu 6/6/7 phiếu nhất trí đề nghị Đại học Huế và Trường Đại học Kinh tế công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Trí Lạc.

 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trí Lạc phát biểu 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trí Lạc phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Đại học Huế, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế, giáo viên hướng dẫn, các thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, đồng nghiệp, gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ nghiên cứu sinh trong quá trình hơn 4 năm học tập và nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

TS. Trần Trung Hỷ - Quyền trưởng Ban Đào tạo đại học, ĐHH phát biểu 

PGS.TS Hoàng Hữu Hòa - Giáo viên hướng dẫn NCS phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Xuân Thông - Sở LĐTBXH tỉnh hà Tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

PGS.TS Trần Văn Hòa - Chủ tịch HĐ tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Trí Lạc

PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Phó Hiệu trưởng, Ths. Bùi Văn Chiêm -Trưởng Phòng TCHC tặng hoa chúc mừng NCS

 

 Các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm với NCS Nguyễn Trí Lạc

 TS. Trần Trung Hỷ - Quyền trưởng Ban Đào tạo đại học, ĐHH tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS Hoàng Hữu Hòa - Giáo viên hướng dẫn tặng hoa chúc mừng NCS

Đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

Quang cảnh buổi lễ

 

Đức Phương

 

Các bài khác