Lượt truy cập: 180813    
  Đang trực tuyến: 2


Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhận được Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng giáo dục trường đại học do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, theo đó chứng nhận Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đạt Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là một sự kiện quan trọng, dấu mốc trong lịch sử gần 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Quyết định sẽ được trao vào thời gian tới.

 

Với việc xác định chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường, là yêu cầu bức thiết của nguồn lực chất lượng cao trong xu thế hội nhập, trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã không ngừng nỗ lực hướng đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, nhằm khẳng định uy tín của Nhà trường đối với xã hội. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là minh chứng khẳng định chất lượng và sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. 

Đức Phương

 

Các bài khác