Lượt truy cập: 161144    
  Đang trực tuyến: 4

Thông báo

Câu hỏi thường gặp

- Sinh viên năm nhất (học kỳ I/năm 1), sẽ học theo số học phần và số tín chỉ do Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) công bố (thời khóa biểu cố định).Từ học kỳ II/năm 1 trở đi, sinh viên tự chủ động đăng ký học phần theo chương trình đào tạo và kế hoạch học tập riêng của từng cá nhân. - Mỗi SV được cấp 1 tài khoản cá nhân, hình thức đăng ký qua mạng (online) theo kế hoạch và thời khóa biểu được nhà trường công bố trước mỗi học kỳ. Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong đăng ký online, SV cũng có thể thực hiện việc đăng ký HP bằng phiếu (offline) gửi trực tiếp về phòng ĐTĐH. - Số đợt đăng ký HP ở mỗi học kỳ gồm: 1 đợt đăng ký chính thức và từ 2 đến 3 đợt đăng ký bổ sung (tùy theo nhu cầu của sinh viên, khoa/bộ môn).
- Đối với SV đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. - Đối với SV xếp hạng học lực bình thường, không hạn chế khối lượng đăng ký học tập.
Đăng ký muộn là đăng ký vào lớp học phần khi đã đến hoặc đã qua thời gian bắt đầu học theo kế hoạch. Trong thời gian “rút học phần” sinh viên có thể tự đăng ký muộn (qua mạng) vào một số lớp học phần nếu lớp được cho phép đăng ký thêm. Ngoài ra, sinh viên học học kỳ đầu tiên ở chương trình thứ hai, sinh viên tạm ngừng học do ốm hoặc được điều động vào lực lượng vũ trang mới quay lại học tập, sinh viên bị ốm đau hoặc gia đình có biến cố trong thời gian đăng ký học nếu có đơn và minh chứng thì sẽ được phòng Đào tạo đăng ký muộn cho học kỳ chính nhưng không muộn quá 2 tuần kể từ đầu học kỳ.
- Nếu trong quá trình đăng ký: SV vào mục Đăng ký học trên hệ thống chọn học phần muốn hủy rồi bấm nút Hủy đăng ký. - Nếu đã vào học: sinh viên phải làm đơn đề nghị Phòng ĐTĐH hủy và chỉ thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính và sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ.

 

 

Các bài khác