Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2020 (ĐỢT 1)

Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020

- Chuyên ngành, chương trình tuyển sinh, địa điểm tuyển sinh:
+ Tại Huế: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý du lịch bền vững, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp

+ Tại Quảng Trị: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh

+ Tại Lâm Đồng: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp

+ Tại Đắk Nông: Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp

- Môn thi tuyển sinh:

+ Môn ngoại ngữ: Thí sinh chọn 1 trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung

+ Môn cơ sở ngành: Kinh tế vi mô (tất cả các ngành)

+ Môn Chủ chốt: Ngành Kinh tế chính trị: Thi môn Kinh tế chính trị; Các ngành khác: Thi môn Quản trị học

1. Về văn bằng: Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng kí dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. Tuyển sinh đối tượng là ngành khác chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Quản lý du lịch bền vững. Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác; các môn học bổ sung kiến thức tương ứng ban hành tại Quyết định số 1710/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế. 2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: a) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. b) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh. c) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi (Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Quản lý du lịch bền vững) phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh 3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự. 4. Có đủ sức khoẻ để học tập. 5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. .
1. Đối tượng: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; b) Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; c) Con liệt sĩ; d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1; f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học. 2. Chính sách: a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi cho môn Cơ sở ngành và mười điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn Ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ); b) Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng. .
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 2) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; 3) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các thứ tiếng trên; 4) Có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 06/12/2018 bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT, gồm các đơn vị: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Vinh (Các chứng chỉ này phải được cấp theo mẫu văn bằng chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương được quy định tại phụ lục II, Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành. Các chứng chỉ này phải còn trong thời hạn 2 năm (ngoại trừ chứng chỉ DELF các cấp độ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận có giá trị vĩnh viễn) tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi quy định trong thông báo tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác