Lượt truy cập: 107575    
  Đang trực tuyến: 11

Thông báo báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ (đợt 5)

Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:

1. Đối tượng báo cáo: Học viên cao học K18 KTCT nghiên cứu Huế và học viên các lớp khác khoá 2017-2019 chưa báo cáo tiến độ, hoặc báo cáo chưa đạt yêu cầu

2. Tập trung học viên, công bố hội đồng, phổ biến các quy định và copy slide

- Thời gian dự kiến: 15h00 ngày 28/5/2019

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Huế, số 100 đường Phùng Hưng, TP Huế

3. Báo cáo tiến độ

-  Thời gian dự kiến: 7 giờ 30 ngày 29/5/2019

-  Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Huế, số 100 đường Phùng Hưng, TP Huế

4. Hồ sơ nộp báo cáo tiến độ

- Bản giấy:

+ Bản tự đánh giá tiến độ thực hiện luận văn theo mẫu, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn;

+ 04 tập bản thảo luận văn về các phần nội dung đã thực hiện. Toàn bộ số liệu đã xử lý nếu chưa được đưa vào nội dung luận văn thì phải đính kèm cuối bản thảo luận văn và được lập thành mục riêng.

Nơi nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Huế, số 99 đường Hồ Đắc Di, Huế.

Hạn cuối nộp: Trước 17h00 ngày 15/5/2019.

- File điện tử:

+ File bản thảo luận văn về các phần nội dung đã thực hiện lưu dưới dạng file word. Toàn bộ số liệu thứ cấp, sơ cấp, số liệu đã xử lý... được ghi vào file excel theo từng sheet riêng.

+ Toàn bộ các file trên nộp qua hộp thư điện tử: sdh@hce.edu.vn

+ Thời gian nộp: trước 17 giờ 00 ngày 15/5/2019

Chi tiết thông báo báo cáo, xin xem tại đây

 

Các bài khác