Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2


Tạo nguồn tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Quảng Nam

Để tạo thuận lợi cho những người có nguyện vọng ở tỉnh Quảng Nam tham dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế sẽ thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh:

(1) Quản lý kinh tế,  (2) Quản trị kinh doanh, (3) Kinh tế chính trị, (4) Kinh tế nông nghiệp

2. Thi tuyển sinh tại Đại học Huế:

- Ngày thi (dự kiến): Ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2020 (Lịch cụ thể thông báo sau)

3. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Phụ lục đính kèm hoặc xem tại website: http://sdh.hce.edu.vn) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.

- Lịch học bổ sung kiến thức: bắt đầu ngày 01/02/2020

- Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

4. Ôn thi tuyển sinh:

- Lịch ôn thi: dự kiến ngày 01/3/2020

- Địa điểm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

5. Thu nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ website: http://sdh.hce.edu.vn hoặc nhận tại Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin Thư viện, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, 749 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

- Thời gian nhận hồ sơ: Đối tượng ngành gần và ngành khác: trước ngày 31/01/2020; đối tượng ngành đúng: trước ngày 28/02/2020

- Lệ phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí thi: Theo quy định của Đại học Huế, nộp vào ngày tập trung trước khi thi

- Tư vấn tuyển sinh: Cô Nga - 0905.330.105 hoặc 0235 6263230 (Máy lẻ 203)

Hoặc Thầy Quang - 0898.557.557

LINK TẢI MẪU HỒ SƠ DỰ THI

DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC

Link đăng kí tư vấn

Các bài khác