Lượt truy cập: 118201    
  Đang trực tuyến: 6


Thông báo: Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ, các lớp K18A2, K18A3 QLKT UD, K18 QLKT NC

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2018-2019 của Trường Đại học Kinh tế Huế; nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đến học viên cao học các lớp K18A2, K18A3 QLKT ứng dụng và K18 QLKT nghiên cứu Huế, khoá 2017-2019 một số nội dung tổ chức đánh giá tiến độ và thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:

I. Yêu cầu

- Báo cáo tiến độ là bắt buộc đối với tất cả các học viên đang trong thời gian nghiên cứu thực hiện luận văn thạc sĩ. Học viên không báo cáo tiến độ sẽ không đủ điều kiện xét cho phép bảo vệ luận văn.

- Học viên không nộp sản phẩm báo cáo tiến độ đúng thời hạn quy định và không tham gia báo cáo tiến độ sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

II. Tập trung học viên, công bố hội đồng, phổ biến các quy định và copy slide

1. Thời gian dự kiến: 15h00 ngày 19/02/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Huế, số 100 đường Phùng Hưng, TP Huế

3. Thành phần: Học viên thuộc diện báo cáo tiến độ.

4. Copy slide vào máy tính tại Phòng bảo vệ: 16h00 – 17h00 ngày 19/02/2019.

III. Báo cáo tiến độ

1. Thời gian dự kiến: 7 giờ 30 ngày 20/02/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Huế, số 100 đường Phùng Hưng, TP Huế

3. Cách thức báo cáo:

- Về tiến độ: Học viên tự đánh giá tiến độ thực hiện luận văn theo mẫu, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

- Về chuyên môn: Học viên trình bày kết quả nghiên cứu đạt được, báo cáo bằng PowerPoint trước Hội đồng, thời lượng tối đa 20 phút.

4. Nội dung: Học viên chuẩn bị bằng PowerPoint chi tiết kết quả các nội dung đã thực hiện, nội dung đang thực hiện và dự kiến kết quả đạt được trong thời gian đến, phần nội dung chưa thực hiện và kế hoạch trong thời gian tới.

5. Đánh giá:

- Hội đồng đánh giá nội dung chuyên môn, tính đúng đắn, khoa học của các kết quả nghiên cứu và mức độ hoàn thành luận văn, các kết quả đã đạt được.

- Nếu Hội đồng đánh giá và kết luận mức độ hoàn thành luận văn từ 60% trở lên (cơ bản hoàn thành chương 1 và chương 2) thì học viên mới được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ theo kế hoạch, dự kiến tháng 5 năm 2019.

- Nếu Hội đồng đánh giá và kết luận mức độ hoàn thành luận văn dưới 60% thì học viên sẽ được bố trí để báo cáo lại tiến độ vào các đợt sau.

IV. Hồ sơ nộp báo cáo tiến độ

- Bản giấy:

+ Bản tự đánh giá tiến độ thực hiện luận văn theo mẫu - tải tại đây, mục 4.4, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn;

+ 04 tập bản thảo luận văn về các phần nội dung đã thực hiện. Toàn bộ số liệu đã xử lý nếu chưa được đưa vào nội dung luận văn thì phải đính kèm cuối bản thảo luận văn và được lập thành mục riêng.

Nơi nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Huế, số 99 đường Hồ Đắc Di, Huế.

 Hạn cuối nộp: Trước 17h00 ngày 28/01/2019.

Các tài liệu liên quan khác: phiếu điều tra, số liệu thứ cấp, file nhập số liệu sơ cấp... được sử dụng để thực hiện luận văn, học viên chuẩn bị trước (không gửi) để trình cho Hội đồng nếu Hội đồng yêu cầu khi báo cáo tiến độ.

- File điện tử:

+ File bản thảo luận văn về các phần nội dung đã thực hiện lưu dưới dạng file word. Toàn bộ số liệu thứ cấp, sơ cấp, số liệu đã xử lý... được ghi vào file excel theo từng sheet riêng.

+ Toàn bộ các file trên nộp qua hộp thư điện tử: sdh@hce.edu.vn

+ Thời gian nộp: trước 17 giờ 00 ngày 28/01/2019

V. Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

1. Nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ: trước ngày 13/4/2019 (chi tiết về hồ sơ và thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau)

2. Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 theo kế hoạch: 13-19/5/2019

Trân trọng.

Các bài khác