Lượt truy cập: 180818    
  Đang trực tuyến: 2


Thông báo tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 với 3 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh và Kinh tế chính trị. Thông báo chi tiết kèm theo.

Ứng viên có nhu cầu xét tuyển, vui lòng tải hồ sơ dự tuyển tại đây

Các bài khác