Lượt truy cập: 87371    
  Đang trực tuyến: 6
 • Tuyển sinh cao học đợt 2/2018
Tuyển sinh cao học đợt 2/20181

Thông báo

 • Danh mục các học phần bổ sung kiến thức thi cao học

  Cập nhật: 07/09/2018 10:41:54

  Căn cứ Quyết định 1041/QĐ-ĐHH ngày 08/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế, thí sinh thi tuyển sinh cao học vào Trường Đại học Kinh tế thuộc diện ngành gần, ngành khác sẽ bổ sung kiến thức theo danh mục các học phần mới

 • Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018

  Cập nhật: 02/07/2018 23:06:56

  Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 của Trường gồm 04 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp. Hạn cuối nhận hồ sơ tuyển sinh: 17/8/2018. Ngày thi tuyển sinh: 22 và 23/9/2018

 • Công bố luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Quân

  Cập nhật: 04/06/2018 10:46:04

  Công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Quân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62 34 01 02 (Mã số mới: 9340101) Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Người hướng dẫn khoa học chính: PGS.TS. Nguyễn Văn...

Tin tức - sự kiện