Lượt truy cập: 138665    
  Đang trực tuyến: 7
 • HCE
 • QC1_2020
HCE1QC1_20202

Thông báo

 • Tạo nguồn tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Quảng Nam

  Cập nhật: 11/11/2019 14:28:13

  Để tạo thuận lợi cho những người có nguyện vọng ở tỉnh Quảng Nam tham dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế sẽ thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 1. Ngành tuyển sinh: (1) Quản...

 • Nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Huế

  Cập nhật: 11/11/2019 14:24:41

  Trường Đại học Kinh tế thông báo thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại Huế như sau: 1. Ngành tuyển sinh: (1) Quản lý kinh tế, (2) Quản trị kinh doanh, (3) Kinh tế chính trị, (4) Kinh tế nông nghiệp

 • Nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Quảng Trị

  Cập nhật: 11/11/2019 14:15:49

  Trường Đại học Kinh tế thông báo thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại tỉnh Quảng Trị như sau: 1. Ngành tuyển sinh: (1) Quản lý kinh tế, (2) Quản trị kinh doanh, (3) Kinh tế chính trị, (4) Kinh tế nông nghiệp

Tin tức - sự kiện

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho hai nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Nguyễn Thị Lệ Hương và Hoàng La Phương Hiền