Lượt truy cập: 118201    
  Đang trực tuyến: 10
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019

Cập nhật: 15/05/2019 09:17:11

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 gồm 5 chuyên ngành, chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý du lịch bền vững. Thi tuyển sinh vào ngày 28 và 29/9/2019Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Cập nhật: 16/01/2019 10:56:08

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị