Đào taọ Sau đai học - Trường Đại học Kinh tế Huế
 
 
  Lượt truy cập: 82860    
  Đang trực tuyến: 5
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

Cập nhật: 14/06/2017 09:36:25

Thực hiện Thông báo số 709/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Trường gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị.Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018

Cập nhật: 02/07/2018 23:11:04

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 của Trường gồm 04 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp. Hạn cuối nhận hồ sơ tuyển sinh: 17/8/2018. Ngày thi tuyển sinh: 22 và 23/9/2018