Lượt truy cập: 96652    
  Đang trực tuyến: 4
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018

Cập nhật: 31/12/2017 15:30:16

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 với ba chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và kinh tế chính trịThông báo tuyển sinh cao học năm 2019, lần 1

Cập nhật: 05/12/2018 15:54:14

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1 gồm 5 chuyên ngành, chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý du lịch bền vững.