Lượt truy cập: 44039    
  Đang trực tuyến: 4
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

Cập nhật: 14/06/2017 09:36:25

Thực hiện Thông báo số 709/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Trường gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị.Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2, năm 2017 chuyên ngành Kinh tế chính trị

Cập nhật: 14/08/2017 09:12:30

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị năm 2017, đợt 2. Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 24/8/2017 (đối tượng ngành gần) và 31/8/2017 (Đối tượng ngành đúng, phù hợp).