Lượt truy cập: 70283    
  Đang trực tuyến: 2
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

Cập nhật: 14/06/2017 09:36:25

Thực hiện Thông báo số 709/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Trường gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị.