Lượt truy cập: 90957    
  Đang trực tuyến: 2
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018

Cập nhật: 31/12/2017 15:30:16

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 với ba chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và kinh tế chính trịThông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức năm 2019

Cập nhật: 26/09/2018 16:24:20

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế sẽ tổ chức bổ sung kiến thức dành cho các cá nhân có Bằng đại học ngành gần hoặc ngành khác để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tại Huế, Quảng Nam, Quảng Trị