Lượt truy cập: 131336    
  Đang trực tuyến: 5


Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Cập nhật: 16/01/2019 10:56:08

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị