Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2
Nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 tại Lâm Đồng

Cập nhật: 11/11/2019 14:49:21

Trường Đại học Kinh tế thông báo thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại tỉnh Lâm Đồng như sau: 1. Ngành tuyển sinh: (1) Quản lý kinh tế, (2) Quản trị kinh doanh, (3) Kinh tế chính trị, (4) Kinh tế nông nghiệp 2. Thi tuyển sinh: - Ngày thi tuyển sinh: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2020 (Lịch cụ thể thông báo sau) - Địa điểm thi: ...Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Cập nhật: 16/01/2019 10:56:08

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị